Test kompetencji z języka polskiego - termin poprawkowy

Termin poprawkowy testu kompetencji z języka polskiego dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa oraz komunikacja medialno-marketingowa) – 22 IX 2021 r., godz. 12.00,

KOD ZESPOŁU: 5osixky

TKJ odbędzie się online, na platformie MS Teams.
Biorący w nim udział studenci mają obowiązek posiadania i uruchomienia kamery oraz możliwości korzystania z pakietu MS Office.  
Test będzie składał się z 2 części:
•    w pierwszej (test wyboru) będzie trzeba wskazać poprawne lub błędne zdania.
•    w drugiej znajdzie się polecenie napisania 2 tekstów – użytkowego i dziennikarskiego – na podstawie dostarczonych materiałów.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach