Dyżur Dyrektora IEMiD prof. ucz. dr. hab. Grzegorza Łęcickiego w dniu 18 i 25 stycznia 2022 r. odbędzie się w formie on-line.