Studia anglojęzyczne dla studentów mniejszości religijnych i etnicznych

„Organizacja studiów anglojęzycznych dla studentów mniejszości religijnych i etnicznych, pochodzących z terenów objętych dyskryminacją oraz przemocą, a w szczególności z Afryki.”

To inicjatywa edukacyjno-formacyjna, która ma na celu podniesienie jakości studiów w języku angielskim. jest adresowana do studentów pochodzących z terenów objętych dyskryminacją mniejszości religijnych i etnicznych oraz przemocą, głównie z terenów Afryki. Realizacja tego projektu ma istotny wkład w kształcenie przyszłych kadr naukowych w krajach objętych dyskryminacją i prześladowaniami.

Zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MEiN/2021/DWM/177 z dnia 9 września 2021 r. Okres realizacji: 9.09.2021 r. – 31.12. 2021 r.

 

Wysokość finansowania: 380 000 zł.

 

Kierownikiem projektu jest ks. dr Mariusz Boguszewski