Ex Universa Theologia - 25.03.2022 r.

Egzamin "Ex Universa Theologia" odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 na MS Teams.

Osoby, które będą podchodziły do egzaminu Ex Universa Theologia w ww. terminie proszone są o zgłoszenie drogą e-mailową do dziekanatu do dnia 18 marca 2022 r.

 

Skład Komisji:

1. Teologia biblijna - ks. prof. K. Bardski

2. Teologia fundamentalna - ks. prof. P. Artemiuk

3. Teologia dogmatyczna - ks. prof. J. Babiński

4. Teologia moralna - ks. dr J. Sobkowiak

 

tezy - pobierz

przepisy szczególne odnoszące się do egzaminu Ex Universa Theologia - pobierz

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach