Dyżur dyrektora IEMiD prof. ucz dr. hab. Grzegorza Łęcickiego z dnia 13.09.2022 zostaje przeniesiony na czwartek 15.09.2022 w godz. 9.30-10.30