Dyżur Dziekana Wydziału Teologicznego w dniach 7 i 14 czerwca 2022 jest odwołany. Dodatkowy termin dyżuru to 15.06.2022 w godz. 9.30-10.30.