Dyżur Dyrektora Instytutu Nauk Teologicznych ks. Tomasza Wielebskiego w dniu 8 VI odbędzie się w godzinach 8.00-9.00.