Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej decyzją nr 350/701/2022 z dnia 23 lipca 2022 r. przyznał Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kategorię naukową A w dyscyplinie nauki teologiczne