Erasmus+ dla nauczycieli akademickich

Uczelnie partnerskie wymiany studentów i pracowników Wydziału Teologicznego UKSW w ramach programu Erasmus+

Erasmus+

Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów za granicę na część studiów i praktykę, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi

Polska bierze udział w Programie Erasmus od roku 1998/99. UKSW bierze udział w Programie Erasmus od roku akademickiego 2000/2001. Na lata 2014-2020 Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego została przyznana karta Erasmus Charter for Higher Education, co oznacza, że UKSW może realizować następujące działania:
  • mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SMS - Student Mobility - Studies);
  • mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SMP - Student Mobility - Placements);
  • mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (STA - Staff Teaching Assignments);
  • mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (STT - Staff Training).

Nauczyciele akademiccy

Zasady realizacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w programie Erasmus+

W obowiązującym od roku 2014 programie Erasmus+ nauczyciel akademicki powinien zrealizować w uczelni partnerskiej minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych, przy czym z zasady w umowach bilateralnych zawarta jest wzmianka, że realizowane one są w przeciągu 1 tygodnia. Stawki grantu za pobyt w uczelni partnerskiej naliczane są z dokładnością do 1 dnia.

Więcej informacji na stronie programu Erasmus+

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach