Dyżur Prodziekana ks. prof. dra hab. Marka Tatara zostaje przeniesiony z dnia 28.09.2022 na wtorek 27.09.2022 w godz. 9.30-11.30.