Medal Benemerenti in Opere Evangelizationis dla Sekcji Misjologi WT UKSW

Kapituła Medalu “Benemerenti in Opere Evangelizationis” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, wyrażając serdeczną wdzięczność i uznanie SEKCJI MISIOLOGII Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie, przyznała medal  Benemerenti in Opere Evangelizationis za wybitny wkład w animację i formację misyjną Kościoła w Polsce oraz konsolidację środowisk służących dziełu misyjnemu.

Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach