uchwały Rady Wydziału

Akty prawne Wydziałowe (uchwały Rady Wydziału, decyzje Dziekana, Obwieszczenia) publikowane są monitorze WT UKSW - https://monitor.uksw.edu.pl/wt/