SYLABUSY 2012/13. Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.

Moduł "Sylabusy" w USOSweb został zastąpiony modułem EDYCJA PRZEDMIOTÓW (Dla pracowników -> Edycja przedmiotów). Znajduje się tam również instrukcja wypełnienia sylabusa.

Opis przedmiotu wypełniony w module Sylabusy jest dostępny TYLKO DO ODCZYTU.

Od następnego roku akademickiego moduł Sylabusy zostanie usunięty z USOSweb.

Uchwała Nr 126/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania planów studiów i programów kształcenia, a także planów i programów studiów podyplomowych i kursów dokształcających - pobierz

Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia - pobierz

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach