Opiekunowie grup studenckich

Opiekunowie grup studenckich studiów stacjonarnych w roku ak. 2017/18

KIERUNEK: TEOLOGIA

 • Specjalność: coaching i mediacje społeczne - ks.dr Jarosław A. Sobkowiak
 • Specjalność: teologia ogólna - ks. dr hab. Mirosław Mejzner
 • Specjalność: edukacja medialna i dziennikarstwo - dr Paweł Płatek
 • Specjalność: nauczycielsko-katechetyczna - dr Aneta Rayzacher-Majewska
 • Specjalność: turystyka krajów biblijnych - dr hab. Barbara Strzałkowska

KIERUNEK: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia I stopnia

 • Dziennikarstwo ogólne  I rok - Dr Kinga Cybulska
 • Dziennikarstwo ogólne II rok - Dr Magdalena Butkiewicz
 • Dziennikarstwo ogólne III rok - Dr Anna Miotk
  • Komunikacja medialno-kulturowa I rok - Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
  • Komunikacja medialno-kulturowa II rok - Dr hab Katarzyna Flader-Rzeszowska
  • Komunikacja medialno-kulturowa III rok - Ks. dr hab. Norbert Mojżyn

Studia II stopnia

 • Komunikacja medialno-marketingowa I rok - Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz
 • Komunikacja medialno-marketingowa II rok - Prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

KIERUNEK: RELIGIOZNAWSTWO

 • Religioznawstwo  - Ks. dr hab. Tomasz Szyszka

 

Opiekunowie grup specjalizacyjnych 2017/18/

 

Teologia Biblijna - Ks. prof.  dr hab. Janusz Kręcidło

Teologia Fundamentalna - Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

Teologia Dogmatyczna - Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Babiński

Teologia Moralna - ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński

Teologia Duchowości - Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar

Liturgika - Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak

Homiletyka - Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

Katechetyka - Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

Teologia Pastoralna - Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski

Misjologia - Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

Teologia Ekumeniczna - Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński

Teologia religii - Prof dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa - Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

Teologia kultury  -  ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

Patrologia - ks. prof. dr hab. Leon Nieścior

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach