Praktyki na Wydziale

 

Zarządzenie Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie przebiegu praktyk na kierunkach prowadzonych na Wydziale Teologicznym UKSW

Skierowanie na praktykę

Sprawozdanie z przebiegu praktyki

Ankieta - kwestionariusz oceny praktyki przez studenta

Załączniki do zarządzenia Dziekana:

Procedura organizacji i rozliczania praktyk

1. na kierunku teologia
a)    dla osób realizujących praktyki katechetyczne, psychologiczno-pedagogiczne, teologiczne
b)    dla osób realizujących praktyki coachingowe, mediacyjne
2. na kierunku dziennikarstwo  i komunikacja społeczna (studia I stopnia)
3. na kierunku dziennikarstwo  i komunikacja społeczna (studia II stopnia)
4. na kierunku chrześcijańska turystyka religijna
 

Wzór Karty praktykanta
1. na kierunku teologia
a)    dla praktyk katechetycznych
b)    dla praktyk psychologiczno-pedagogicznych
c)    dla praktyk teologicznych
d)    dla praktyk coachingowych
e)    dla praktyk mediacyjnych
2.    na kierunku dziennikarstwo  i komunikacja społeczna (studia I stopnia)
3.    na kierunku dziennikarstwo  i komunikacja społeczna (studia II stopnia)
4.    na kierunku chrześcijańska turystyka religijna
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii (kp)

         Studenci teologii (wszystkich specjalności) mają możliwość realizacji w ramach studiów przedmiotów i praktyk umożliwiających w przyszłości podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela religii we wszystkich typach szkół. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii polega na udziale w wykładach i ćwiczeniach oznaczonych w planie kp3 (dla studentów III roku) i kp4 (dla studentów IV roku). Dodatkowo studenci odbywają praktyki (psychologiczno-pedagogiczne po III roku  i katechetyczne na IV roku).

         Osoby zainteresowane przystąpieniem do modułu winny pojawić się na zajęciach zgodnie z planem kp, następnie złożyć w dziekanacie stosowną deklarację, pozytywnie zaopiniowaną przez Pełnomocnika ds. Praktyk dr Anetę Rayzacher-Majewską.

         Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii należy kierować do dr Anety Rayzacher-Majewskiej drogą mailową na adres:

a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl

bądź osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika.

deklaracja udziału w przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA DS. PRAKTYK:

Teologia:

teologia ogólna, specjalność nauczycielsko-katechetyczna - dr Aneta Rayzacher-Majewska (a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl)

dyżur: czwartek godz. 13:15 - 14:45 sala 27

dyżur w dniu 12.01.2023 r. został odwołany

coaching i mediacje społeczne - ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Kurzydło (d.kurzydlo@uksw.edu.pl)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Studia I stopnia

dziennikarstwo ogólne 2 rok i komunikacja medialno-kulturowa 2 rok - dr Marta Jarosz

dyżur: czwartek godz. 11:30 - 13:00 sala 43

(m.jarosz@uksw.edu.pl)

dziennikarstwo ogólne 3 rok i komunikacja medialno-kulturowa 3 rok - dr Piotr Łuczuk

dyżur: poniedziałek godz. 11:15 - 13:15 sala 43

(p.luczuk@uksw.edu.pl)

W celu uniknięcia powstawania zbyt długich kolejek przed salą i blokowania przejścia na korytarzu. Prośba, aby osoby zainteresowane zgłaszały wcześniej chęć pojawienia się na dyżurze w wiadomości prywatnej na MS Teams.

 

 

Studia II stopnia

komunikacja medialno-marketingowa 1 i 2 rok:

prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska

dyżur: piątek godz. 11:30 - 13:00 sala 418

(m.laskowska@uksw.edu.pl)

lub

ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński

dyżur: środa godz. 11:30 - 13:00 sala 418

(k.marcynski@uksw.edu.pl)

 

 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach