Praktyki na Wydziale

Uchwała w sprawie praktyk studentów na WT, 22.01.2018

załączniki do uchwały  w sprawie praktyk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii (kp)

         Studenci teologii (wszystkich specjalności) mają możliwość realizacji w ramach studiów przedmiotów i praktyk umożliwiających w przyszłości podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela religii we wszystkich typach szkół. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii polega na udziale w wykładach i ćwiczeniach oznaczonych w planie kp3 (dla studentów III roku) i kp4 (dla studentów IV roku). Dodatkowo studenci odbywają praktyki (psychologiczno-pedagogiczne po III roku  i katechetyczne na IV roku).

         Osoby zainteresowane przystąpieniem do modułu winny pojawić się na zajęciach zgodnie z planem kp, następnie złożyć w dziekanacie stosowną deklarację, pozytywnie zaopiniowaną przez Pełnomocnika ds. Praktyk dr Anetę Rayzacher-Majewską.

         Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii należy kierować do dr Anety Rayzacher-Majewskiej drogą mailową na adres:

a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl

bądź osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika.

deklaracja udziału w przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA DS. PRAKTYK:

Teologia:

teologia ogólna, specjalność nauczycielsko-katechetyczna - dr Aneta Rayzacher-Majewska (a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl)

coaching i mediacje społeczne - ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło (d.kurzydlo@uksw.edu.pl)

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna:

Studia I stopnia

dziennikarstwo ogólne 2 rok i komunikacja medialno-kulturowa 2 rok - dr Marta Jarosz (m.jarosz@uksw.edu.pl)

dziennikarstwo ogólne 3 rok i komunikacja medialno-kulturowa 3 rok - dr Piotr Łuczuk (p.luczuk@uksw.edu.pl)

Studia II stopnia

komunikacja medialno-marketingowa 1 i 2 rok:

prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska (m.laskowska@uksw.edu.pl)

lub

ks. porf. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński (kmarcynski@yahoo.com)

 
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach