Praktyki na Wydziale

Uchwała w sprawie praktyk studentów na WT, 22.01.2018

załączniki do uchwały  w sprawie praktyk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii (kp)

         Studenci teologii (wszystkich specjalności) mają możliwość realizacji w ramach studiów przedmiotów i praktyk umożliwiających w przyszłości podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela religii we wszystkich typach szkół. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii polega na udziale w wykładach i ćwiczeniach oznaczonych w planie kp3 (dla studentów III roku) i kp4 (dla studentów IV roku). Dodatkowo studenci odbywają praktyki (psychologiczno-pedagogiczne po III roku  i katechetyczne na IV roku).

         Osoby zainteresowane przystąpieniem do modułu winny pojawić się na zajęciach zgodnie z planem kp, następnie złożyć w dziekanacie stosowną deklarację, pozytywnie zaopiniowaną przez Pełnomocnika ds. Praktyk dr Anetę Rayzacher-Majewską.

         Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii należy kierować do dr Anety Rayzacher-Majewskiej drogą mailową na adres:

a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl

bądź osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika.

deklaracja udziału w przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSTWO, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ? praktyki

http://www.media.uksw.edu.pl/index.php?mod=my&id=7056

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURYSTYKA KRAJÓW BIBLIJNYCH  praktyki

http://turystyka.uksw.edu.pl/?page_id=292

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk /TO,SNK,DMI/ - dr A. Rayzacher-Majewska

w semestrze letnim dyżur będzie odbywał się we środy w godzinach 15.30-16.30 w pokoju 501

 

Dyżury w okresie wakacji:

17 czerwca godz. 10.00-12.00 sala 501
24 czerwca godz. 8.00-10.00 sala 501
23 września godz. 9.00-10.30 sala 501
25 września godz. 9.00-10.30 sala 501

Dyżury Pełnomocników Dziekana ds. praktyk /EMID, DIKS (studia I i II-stopnia) - ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, dr Małgorzata Laskowska, dr Piotr Łuczuk

dr Małgorzata Laskowska
czwartek w godz.: 8.30-9.30, sala 418
 

ks. dr hab. Krzysztof Marcyński (kmarcynski@yahoo.com)
środy, od godz. 14:45 do 15:45, p. 418
 
dr Piotr Łuczuk
poniedziałek, godz. 13:30-14:30, sala 117 po wcześniejszym umówieniu mailowo (p.luczuk@uksw.edu.pl)
 
Dyżury w okresie wakacji:
dr hab. Małgorzata Laskowska
18 lipca - 13.30-14.30 (sala 418)
19 września -  13.30-14.30
Kontakt: m.laskowska@uksw.edu.pl
 
ks. dr hab. Krzysztof Marcyński:
16.07.2019 - godz. 14.00 -15.00
06.09.2019 - godz. 10.00 -11.00
30.09.2019 - godz. 12.00 -13.00
 
dr Piotr Łuczuk:
17 czerwca - 13:15-14:45 (sala 418)
9 lipca - 13:15-14:45 (sala 418)
24 września - 13:15-14:45 (sala 418)
UWAGA, przed wizytą konieczne potwierdzenie przybycia drogą e-mailową i wybór któregoś z powyższych terminów.
Kontakt: p.luczuk@uksw.edu.pl
 
Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk  /RE/- ks. dr hab. T. Szyszka
 
dyżur:
kontakt: e-mail
 
Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk  /TKB/ - dr hab. B. Strzałkowska
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach