Praktyki na Wydziale

Uchwała w sprawie praktyk studentów na WT, 22.01.2018

załączniki do uchwały  w sprawie praktyk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii (kp)

         Studenci teologii (wszystkich specjalności) mają możliwość realizacji w ramach studiów przedmiotów i praktyk umożliwiających w przyszłości podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela religii we wszystkich typach szkół. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii polega na udziale w wykładach i ćwiczeniach oznaczonych w planie kp3 (dla studentów III roku) i kp4 (dla studentów IV roku). Dodatkowo studenci odbywają praktyki (psychologiczno-pedagogiczne po III roku  i katechetyczne na IV roku).

         Osoby zainteresowane przystąpieniem do modułu winny pojawić się na zajęciach zgodnie z planem kp, następnie złożyć w dziekanacie stosowną deklarację, pozytywnie zaopiniowaną przez Pełnomocnika ds. Praktyk dr Anetę Rayzacher-Majewską.

         Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii należy kierować do dr Anety Rayzacher-Majewskiej drogą mailową na adres:

a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl

bądź osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika.

deklaracja udziału w przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSTWO, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ? praktyki

http://www.media.uksw.edu.pl/index.php?mod=my&id=7056

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURYSTYKA KRAJÓW BIBLIJNYCH  praktyki

http://turystyka.uksw.edu.pl/?page_id=292

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk /TO,SNK,DMI/ - dr A. Rayzacher-Majewska

środa, godz. 15:00-16:00 sala 503

w dniu 26.02.2020 r. dyżur w godz. 16:45 - 17:45

 

Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk (coaching i mediacje społeczne) - ks. dr Jarozław Sobkowiak:
Dyżury Pełnomocników Dziekana ds. praktyk /EMID, DIKS (studia I i II-stopnia) - ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński, prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska, dr Marta Jarosz, dr Piotr Łuczuk

 
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska
piątek: 10.30-11.30, sala 418
 
dr Marta Jarosz
środa, czwartek 11:00-11:30 sala 418
 
ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński (kmarcynski@yahoo.com)
środa: 10.30-11.30, sala 418
 
dr Piotr Łuczuk:
poniedziałek 13:15 - 14:45 sala 418
 
 
Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk  /RE/- ks. dr hab. T. Szyszka
 
dyżur:
kontakt: e-mail
 
Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk  /TKB/ - dr hab. B. Strzałkowska