Uwaga ! Stypendia naukowe na prowadzenie badań

 Informacja dla doktorantów stacjonarnych studiów doktoranckich na WT UKSW.

Wydział Teologiczny ogłasza konkurs dla uczestników studiów doktoranckich na stypendia z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych. Zadanie badawcze, które jest przedmiotem konkursu powinno dotyczyć realizacji badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.  Stypendia te w liczbie siedmiu są dedykowane w tym roku akademickim dla doktorantów wszystkich lat studiów, którzy nie otrzymali stypendiów doktoranckich i z dotacji podmiotowej. Stypendia przyznawane są na zasadach konkursu. Miesięczna kwota tych stypendiów jest równoważna stypendiom doktoranckim. Ci z Państwa, którzy chcą przystąpić do tego konkursu są proszeni o zapoznanie się z jego Regulaminem, wypełnienie Wniosku (Załącznik nr 1) i złożenie go do Dziekanatu studiów doktoranckich (do s. mgr Łucji Niewińskiej) do dnia 11 stycznia 2019 r. Proszę również zapoznać się z załącznikami dotyczącymi Sprawozdania z realizacji zadania badawczego (Załącznik nr 3) oraz z treścią Umowy (Załącznik nr 2), którą będą podpisywać osoby uzyskujące stypendium.

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

Kierownik Studiów Doktoranckich

Regulamin -pobierz

Załącznik nr 1 wniosek

Załącznik nr 2 umowa

Załącznik nr 3 sprawozdanie

 

 

LISTA PRZYZNANYCH STYPENDIÓW DOKTORANCKICH ROK 2018/2019

LISTA PRZYZNANYCH STYPENDIÓW PROJAKOŚCIOWYCH W ROKU 2018/2019

Przyjmowanie Wniosków o przyznanie Stypendium Doktoranckiego i Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Podmiotowej na dofinansowanie zadań Projakościowych są  od 01 października do do 31 października 2018 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UKSW

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku Wydziału Teologicznego UKSW

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów na II i kolejnych latach studiów na Wydziale Teologicznym UKSW

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UKSW

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujący doktorantów pierwszego roku studiów Wydziału Teologicznego UKSW

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujący doktorantów na II i kolejnych latach studiów na Wydziale Teologicznym UKSW

Akty prawne:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Zarządzenie Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarządzenie Nr 37/2018 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach