Stypendia doktoranckie i projakościowe

Lista Rankingowa Stypendiów Doktoranckich i Projakościowych dla I roku 2017/2018

Lista Rankingowa Stypendiów Doktoranckich (od II do IV roku) 2017/2018

Lista Rankingowa Stypendiów Projakościowych (od II do IV roku) 2017/2018

UWAGA !!!

Przyjmowanie Wniosków o przyznanie Stypendium Doktoranckiego i Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Podmiotowej na dofinansowanie zadań Projakościowych są  od 02 października do do 31 października 2017 r.

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UKSW

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów I roku Wydziału Teologicznego UKSW

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego dla doktorantów na II i kolejnych latach studiów na Wydziale Teologicznym UKSW

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UKSW

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujący doktorantów pierwszego roku studiów Wydziału Teologicznego UKSW

Wniosek o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych obowiązujący doktorantów na II i kolejnych latach studiów na Wydziale Teologicznym UKSW

Akty prawne:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

Zarządzenie nr 66/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 28 września 2017 w sprawie przyznawania stypendiów doktoranckich na UKSW

Zarządzenie nr 67/2017 Rektora UKSW w Warszawie z dnia 28 września 2017 w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom UKSW w Warszawie

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach