Projekty, programy, stypendia

Projekty na Wydziale Teologicznym

  • ?Absolwent z kompetencjami? 443.739,00 zł    01.10.2014 ? 30.09.2015  dr Dominika Żukowska-Gardzińska Wydział Teologiczny  DOFINANSOWANIE. LICZBA PUNKTÓW: 107,5. (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
  • Projektu badawczego pt. ?Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej ? problematyka ontologiczna i epistemologiczna? 294.628,00 zł ks. prof UKSW dr hab Tomasz Stępień (Narodowe Centrum Nauki)

Aktualne informacje dot. projektów dedykowanych teologom znajdują się na blogu: mtutak.blog.uksw.edu.pl

Przypominamy, że najpełniejsze informacje na temat projektów, grantów, funduszy stypendialnych i współpracy międzynarodowej znajdują się na stronach internetowych odpowiednich Biur UKSW, a mianowicie:

Biura Projektów Europejskich: bpe.uksw.edu.pl

Biura ds. Badań Naukowych: bbn.uksw.edu.pl

Działu Współpracy Międzynarodowej: dwm.uksw.edu.pl

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach