Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego

Kierownik: Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz

Stanowiska:

Profesor zwyczajny: Prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz           

Profesor nadzwyczajny: Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło

 Adiunkt: Dr Paweł Szuppe

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach