Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski

I A. OBSZARY BADAŃ

hipertekstualizm w Biblii, egzegeza Nowego Testamentu, Jezus historyczny, egzegeza Starego Testamentu, Pisma znad Morza Martwego

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

hypertextuality in the Bible, New Testament exegesis, historical Jesus, Old Testament exegesis, Dead Sea Scrolls

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.    List do Filemona. List do Kolosan, Częstochowa 2006.

2.    Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels, Frankfurt am Main 2010.

3.    Heirs of the Reunited Church: The History of the Pauline Mission in Paul’s Letters, in the So-Called Pastoral Letters, and in the Pseudo-Titus Narrative of Acts, Frankfurt am Main 2010.

4.    The Gospel of the Narrative ‘We’: The Hypertextual Relationship of the Fourth Gospel to the Acts of the Apostles, Frankfurt am Main 2010.

5.    Constructing Relationships, Constructing Faces: Hypertextuality and Ethopoeia in the New Testament Writings, Frankfurt am Main 2011.

6.    Retelling the Law: Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential Hypertextual Reworkings of Deuteronomy, Frankfurt am Main 2012.

7.    Hypertextuality and Historicity in the Gospels, Frankfurt am Main 2013.

8.    The Gospel of Mark: A Hypertextual Commentary, Frankfurt am Main 2014.

9.    The Gospel of Luke: A Hypertextual Commentary, Frankfurt am Main 2016.

10.    The Gospel of Matthew: A Hypertextual Commentary, Frankfurt am Main 2017.

11.    The Gospel of John: A Hypertextual Commentary, Frankfurt am Main 2018.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.    Jakub, brat Pański, i jerozolimska wspólnota ubogich, „Collectanea Theologica” 74 (2004) nr 1, 65-82.

2.    Współczesne kierunki badań nad Listem do Filemona, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 67 (2005) nr 1, 45-55.

3.    The Hasmonean Temple and Its Water-Supply System in 4QMMT, „Qumran Chronicle” vol. 13, no. 2/4 [April 2006], 135-146.

4.    Hans-Georg Gadamer i hermeneutyczny problem aktualizacji tekstów biblijnych, „Roczniki Teologiczne” 53 (2006), fasc. 1, 71-93.

5.    Chronological Calculations and Messianic Expectations in Apocryphon of Jeremiah D (4Q390), „Qumran Chronicle” vol. 14, no. 3/4 [December 2006], 127-142.

6.    Musar leMevin i problem możliwości poznania woli Boga poza objawieniem synajskim, w: W. Chrostowski (red.), „Przeznaczyłeś nas dla Twojej prawdy” (4Q 495), Warszawa 2007, 385-396.

7.    „Ten Jubilees of Years”: Heptadic Calculations of the End of the Epoch of Iniquity and the Evolving Ideology of the Hasmoneans, w: H. Drawnel i A. Piwowar (red.), Qumran: Pomiędzy Starym a Nowym Testamentem, Lublin 2009, 115-130.

8.    The International Q Project - cele, założenia, rozwój, rezultaty, w: W. Chrostowski (red.), „Przybliżyło się Królestwo Boże” (Mk 1,15), Warszawa 2008, 53-60.

9.    List do Filemona i Pawłowa sztuka perswazji, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 4 (2004-2008) 3-18.

10.    Warunki dziedziczenia królestwa Bożego według św. Pawła, w: K. Mielcarek (red.), Królestwo Boże: Dar i nadzieja, Lublin 2009, 93-98.

11.    Z Platonem na misjach - dialog Jezusa z Samarytanką (J 4,4-26), w: L. Fąs (red.), Biblia a misje, Pieniężno 2010, 241-252.

12.    Ethopoeia and Morality in the Antitheses of the Sermon on the Mount, w: W. Pikor (red.), Moralność objawiona w Biblii, Lublin 2011, 137-145.

13.    Magowie ze Wschodu: za gwiazdą, przez Synaj, do Jezusowego Kościoła (Mt 2,1-12), w: R. Bartnicki (red.), Studia z biblistyki, vol. 8, Warszawa 2012, 25-38.

14.    Ewangelia według św. Marka jako „opus classicum” literatury chrześcijańskiej Europy, w: S. Szymik (red.), Biblia kodem kulturowym Europy, Lublin 2013, 93-111.

15.    Koniec teorii źródeł? Genealogie Rdz 4,17 – 5,32 i ich przepracowanie w Nowym Testamencie, „Collectanea Theologica” 83 (2013) nr 4, 47-74.

16.    Uniwersalistyczna perspektywa Księgi Jozuego w Starym i Nowym Testamencie, „Collectanea Theologica” 84 (2014) nr 4, 115-129.

17.    Interpretacja Ewangelii według św. Mateusza a problem synoptyczny, w: J. Kręcidło i W. Linke (red.), Studia nad Ewangelią według św. Mateusza, Ząbki – Warszawa 2015, 179-193.

18.    Księga Amosa i listy Pawłowe w Dziejach Apostolskich, „Collectanea Theologica” 85 (2015) nr 4, 125-144.

19.    Łukaszowe słownictwo w Ewangelii według św. Mateusza, w: W. Chrostowski i D. Kotecki (red.),„Scrutamini Scripturas” (J 5,39), Warszawa 2016, 25-33.

20.    Intertekstualna funkcja cytatu z Księgi Ozeasza w Mateuszowej Ewangelii Dzieciństwa, „Collectanea Theologica” 86 (2016) nr 4, 125-138.

 

Serie naukowe redagowane

European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions, Wydawnictwo Peter Lang, Frankfurt am Main, 2011-

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 1994

Doktorat z teologii biblijnej, Mądrościowy wymiar pneumatologii św. Pawła, Wydział Teologii KUL 2001

Sacrae Scripturae Licentia, Pontificio Istituto Biblico, 2008

Habilitacja z teologii biblijnej, Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels, Wydział Teologiczny UKSW 2011

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

(naukowe)

Adiunkt, Wydział Teologiczny UKSW, Katedra Egzegezy Nowego Testamentu, 2002-2013

Profesor nadzwyczajny, Wydział Teologiczny UKSW, Katedra Egzegezy Nowego Testamentu, 2013-

 

(funkcje pełnione na rzecz UKSW)

Przewodniczący Komisji ds. Promocji Wydziału Teologicznego UKSW, 2012-2014

Koordynator Wydziałowy programu Erasmus+, Wydział Teologiczny UKSW, 2012-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal brązowy za długoletnią służbę, 2013

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2017

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, członkostwo, 2004-

Society of Biblical Literature, członek zwyczajny, 2011-

European Association of Biblical Studies, członek zwyczajny, 2012-

Catholic Biblical Association of America, członek czynny, 2012-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, projekt nr 31H 11 0083 80, kierownik, 2011-2012

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach