Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski

I A. OBSZARY BADAŃ

biblistyka, patrologia, literaturoznawstwo, lingwistyka, translatoryka

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Biblical sciences, patrology, theory of literature, lingusistcs, theory of translation

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - ks. Krzysztof Bardski

Strona: http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach