Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski

I A. OBSZARY BADAŃ

biblistyka, patrologia, literaturoznawstwo, lingwistyka, translatoryka

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Biblical sciences, patrology, theory of literature, lingusistcs, theory of translation

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Pokarm i napój miłości. Symbolizm w ponaddosłownej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła, Warszawa 2004, s. 424.

2.   W kręgu symboli biblijnych, Kraków 2010, 136 s.

3.   Lektyka Salomona. Biblia-symbol-interpretacja, Warszawa 2011, 486 s.

 

Artykuły naukowe

1.   Wybrane motywy literackie księgi Ezechiela w biblijnej symbolice wczesnego chrześcijaństwa, "Collectanea Theologica" 4 (2007) 157-163.

2.   Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice tradycji chrześcijańskiej, "Verbum Vitae" 12 (2007) 147-160.

3.   "Sod" jako tajemnica Bożej Opatrzności, w: Przybliżyło się Królestwo Boże, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008, 74-83.

4.   Uczeń Chrystusa - głosiciel Ewangelii. Obrazy biblijne w starożytnych i średniowiecznych interpretacjach, "Warszawskie Studia Teologiczne" 21 (2008) 53-58.

5.   Duchowa interpretacja Pieśni nad Pieśniami w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej, "Collectanea Theologica" 78/4 (2008) 105-112.

6.   Opatrzność Boża w Biblii, w: Miniatury Ewangeliczne. Księga pamiątkowa na stulecie urodzin siostry Joanny Lossow (1908-2005), Warszawa 2009, 140-149.

7.   W biblijnej szkole miłości, w: Bądźmy świadkami miłości, red. S. Stułkowski, Poznań 2009, 164-175.

8.   Symbol - ikona tajemnicy, "Verbum Vitae" 16 (2009) 201-210.

9.   Poemat o czasie właściwym (Koh 3,1-8) w starożytnej interpretacji judaistycznej i chrześcijańskiej, w: Jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6), red. W. Chrostowski, Ząbki 2009, 25-32.

10.    Metodologia ćwiczeń na tekście biblijnym, "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich" 6 (2009) 369-376.

11.    Stworzenie kobiety (Rdz 2,18-25) jako wczesnochrześcijańska alegoria narodzin Kościoła, w: Ewangelia o Królestwie, "Scripturae Lumen" 1 (2009) 283-290.

12.    Księga Tobiasza w interpretacji chrześcijańskiej, "Collectanea Theologica" 79/4 (2009) 47-58.

13.    Biblia łacińska i jej wpływ na literaturę, w: Biblia w kontekście kultur, Studia Nauk Teologicznych PAN, t.4, Lublin 2009, 37-53.

14.    Kapłaństwo ministerialne w biblijnej symbolice teriomorficznej starożytności i średniowiecza, "Verbum Vitae" 17 (2010) 303-314.

15.    Starotestamentalna typologia zmartwychwstania, w: Zmartwychwstał prawdziwie, "Scripturae Lumen" 2 (2010) 275-282.

16.    "Hifil divinum" - gramatyczna sugestia dla teologicznej refleksji nad Bożą Opatrznością, "Studia Theologica Varsaviensia" 48/2 (2010) 31-44.

17.    Biblia a popkultura, "Katecheta" 7-8/55 (2011) 63-67.

18.    Wolbero ze św. Pantaleona, zapomniany komentator Pieśni nad Pieśniami. Symboliczno-alegoryczna interpretacja Pnp 3,6-11 z perspektywy hermeneutyki wiary, w: Nie wstydzę się Ewangelii, red. W. Chrostowski, Warszawa 2011, 45-54.

19.    "Kim jest ta, która wstępuje przez pustynię?" Symboliczno-alegoryczna interpretacja Pnp 3,6-11 Honoriusza z Autun, w: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, red. B. Strzałkowska, Warszawa 2011, t.2, 601-610.

20.    Misterium krzyża w symboliczno-alegorycznych interpretacjach wybranych motywów biblijnych, w: Krzyż Twój wielbimy, "Scripturae Lumen" 3 (2011) 101-117.

21.    Misterium paschalne w symboliczno-alegorycznych interpretacjach wybranych motywów biblijnych, "Communio" 2/174, r.31 (2011) 7-25.

22.    Sugestie moralne w symboliczno-alegorycznej interpretacji Biblii w tradycji Kościoła: przykazania miłości Boga i bliźniego, w: Moralność objawiona w Biblii, red. W. Pikor, Lublin 2011, 215-227.

23.    Symbolika kapłaństwa w obrazach biblijnych, w: Kapłan na miarę Boga i człowieka, red. W. Nowacki, Łomża 2011, 49-71.

24.    Duchowa wędrówka mędrca: od pragnienia mądrości do uwielbienia Boga. Tekst i struktura literacka Syr 14,20-15,10, w: Studia z Biblistyki, t. 8, red. R. Bartnicki, Warszawa 2012, 9-24.

25.    Krąg biblijnych skojarzeń reminiscencyjnych J 8,31 w patrystycznej literaturze łacińskiej, "Scripturae Lumen" 4 (2012) 87-96.

26.    Hermeneutyka tekstów wchodzących w zakres tzw. objawień prywatnych i jej pastoralne implikacje, w: Będziecie moimi świadkami, red. M. Basiuk, A. Malina, Warszawa 2012, 35-40.

27.    Od obrazu biblijnego do kontemplacji tajemnic wiary, "Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich" 9 (2012) 493-500.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, 1987

Doktorat, 1997

Habilitacja, 2004

Prof. nadzw., 2006

Prof. tytularny, 2012

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Asystent Wydział Teologiczny UKSW, 1997

Asystent PWTW, 1997

Adiunkt Wydział Teologiczny UKSW, 1998

Adiunkt PWTW, 1998

Kierownik Katedry Filologii Biblijnej UKSW, 2004

Prof. nadzwyczajny UKSW, 2006

Prof. nadzwyczajny PWTW, 2006

Prof. zwyczajny UKSW, 2013

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, kierownik Sekcji Biblijno-Pastoralnej

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, członek Zarządu

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekt G-89 (referencyjna i tematyczna baza danych dot. rejonów biblijnych) we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Konsultor Komisji Doktryny Wiary przy Konferencji Episkopatu Polski

Cenzor Ksiąg Kościelnych

 

Więcej informacji: http://pracownicy.uksw.edu.pl/KrzysztofBardski/

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach