Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk

I A. OBSZARY BADAŃ

katechetyka materialna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

material catechetic

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Błogosławiony Biskup Leon Wetmański, Włocławek 2001.

2.   (współaut.), Ojcostwo i miłosierdzie. Biskup Leon Wetmański (1886 - 1941), Płock 1999.

3.   (współaut.), Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, red. Z. Marek, Kraków 2009.

 

Artykuły naukowe

1.   Droga świętości w pasterskiej posłudze uświęcania błogosławionego biskupa Leona Wetmańskiego, w: Eximio episcopo et amico nostro laus, red. D. Brzeziński, S. Wierzbicki, Płock 2005, s. 21-39.

2.   Katechetyczny wymiar świadectwa w Kościele, w: Katecheza w Kościele i dla Kościoła, red. R. Czekalski, Płock 2006, s. 149-161.

3.   wychowaniu i katechezie w obecnej szkole, "Katecheta" 50 (2006) nr 12, s. 4-11.

4.   Wychowanie do świadectwa w Kościele na podstawie wybranych podręczników do klas I szkół ponadgimnazjalnych, "Katecheta" 51 (2007) nr 6, s. 12-19.

5.   Świadectwo w procesie katechizacji i ewangelizacji, w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Poznań 2007, s. 327-340.

6.   "Wstęp do etyki". Zamyślenie nad etyką zawodu nauczyciela, "Katecheta" 52 (2008) nr 1, s. 3-10.

7.   Działalność stypendialna Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" na terenie diecezji płockiej w latach 2001 - 2008, "Miesięcznik Pasterski Płocki" 104 (2009) nr 1, s. 33-44.

8.   Formacja dorosłych w strukturach Akcji Katolickiej w świetle refleksji teologicznej ks. Stefana Wyszyńskiego, "Studia Theologica Varsaviensia" 47 (2009) nr 1, s. 97-110.

9.   Wtajemniczenie jako zadanie szkolnej lekcji religii katolickiej, "Studia Katechetyczne" 7 (2010), s. 181-191.

10.    20 lat katechezy szkolnej w diecezji płockiej (1990-2010), "Studia Płockie" 38 (2010), s. 271-294.

11.    Działalność wydawnicza pracowników Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Płockiej w latach 1990-2010, "Studia Płockie" 39 (2011), s. 275-305.

12.    "Katechizm płocki" w służbie katechezy dorosłych, w: "Ut gaudens catechizem", red. J. Stala i B. Połeć, Tarnów 2011, s. 165-175.

13.    Formacja dorosłych w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia św. Wincentego ? Paulo w II Rzeczpospolitej w świetle nauczania bł. bpa Leona Wetmańskiego, w: Misericors. 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej, red. P. Grzanka, Tarnów 2012, s. 197 ? 209.

14.    Formacja biblijna młodzieży szkolne na przykładzie wybranych podręczników do nauki religii pierwszej klasie gimnazjum, "Studia Katechetyczne" 8 (2011), s. 254-266.

15.    Płockie "Porta fidei". Katechetyczne przesłanie romańskich drzwi katedry płockiej, w: Catechetica Porta fidei, red. A. Kiciński, P. Goliszek, Lublin 2012, s. 217 ? 225.

16.    "Non omnis morariar" - Nie wszystek umieram. Katechetyczny wymiar uroczystości Wszystkich Świętych i wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych, w: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, red. J. Stala, Tarnów 2012, s. 233 - 243.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, Wyższe Seminarium Duchownym w Płocku,1998

Doktorat w zakresie katechetyki, Wydział Teologii KUL, 2005

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca katechetyki, Wydział Teologiczny UKSW, 2009-

Adiunkt przy katedrze katechetyki materialnej, Wydział Teologiczny UKSW, 2012-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Wizytator Nauki Religii diecezji płockiej

Rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach