Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

I A. OBSZARY BADAŃ

diaspora Izraelitów w Asyrii (VIII-VI w. przed Chr.); prorok Ezechiel i jego księga; geneza, natura i teologia Septuaginty jako Biblii Greckiej; rozejście się dróg Synagogi i Kościoła; dialog Kościoła katolickiego z Żydami i judaizmem

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

the diaspora of the Israelites in Assyria (VIII-VI c. B.C.); the Prophet Ezekiel and his book; the origins, nature and theology of the Septuagint as the Greek Bible; the parting of the ways of the Synagogue and the Church; the dialogue of the Catholic Church with Jews and Judaism

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Ks. Waldemar Chrostowski

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach