Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło

I A. OBSZARY BADAŃ

religioznawstwo, krytyka religii, teologia fundamentalna, dialog międzyreligijny, oświecenie

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Die Religinskritik der französischen Enzyklopädisten. Frankfurt am M. - Berlin - Bern 2001.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   "Prześladowani i zapomniani". Raport na temat prześladowania chrześcijan 2005-2006, Katowice 2007, s. 1-96.

2.   Sens ludzkiej przygody, Warszawa 2008.

3.   "Prześladowani i zapomniani". Raport na temat prześladowania chrześcijan 2007-2008, Włocławek 2008, s. 1-199.

4.   "Prześladowani i zapomniani". Raport o prześladowaniach chrześcijan 2009-2010, Włocławek 2011, s. 1-266.

 

Artykuły naukowe

1.   Pedagogiczna funkcja religii według J. J. Rousseau, "Zeszyty Naukowe KUL" 37:1994, s. 13-20.

2.   Oświecenie wobec chrześcijaństwa, "Zeszyty Naukowe KUL" 45:2002, s. 21-33.

3.   Krytyka religii objawionej w dobie oświecenia, "Zeszyty Naukowe KUL" 46:2004.

4.   Przyczyny krytyk Kościoła katolickiego w dobie oświecenia, "Roczniki Teologiczne" 50: 2003 z. 9, s. 91-108.

5.   Prawo natury a prawo Ewangelii, "Teologicky Casopis" 2: 2003, s. 17-24.

6.   Od materializmu do filozofii uczucia, "Zeszyty Naukowe KUL" 47: 2004, s.

7.   Oświeceniowa koncepcja szczęścia, "Zeszyty Naukowe KUL" 48 (2005), nr 4 (192), s. 67-79.

8.   Fenomen zauroczenia Janem Pawłem II Wstęp, w: Młodzi w dialogu z Papieżem, T. Korczyński, Włocławek 2008, s. 7-15.

9.   Zmartwychwstanie Chrystusa - od wydarzenia do interpretacji, w: Sens ludzkiej przygody, red W. Cisło, Z. Kubacki, Warszawa 2008, s.85-102.

10.    Problem nabożeństwa, w: Zasvatenie do teológie, red J. Kulisz, J. Dolinsky, L. Csontos, Bratysława 2008, s 11-37.

11.    Ziemski Jezus jako źródło wiary uczniów, "Słowo Krzyża" 2/2008, s. 119-132.

12.    Wolność religijna na świecie, w: Dziennikarz miedzy prawdą a kłamstwem, Łódź 2009, s. 106-112.

13.    Prezentacja i krytyka wybranych redukcjonistycznych prób wyjaśnienia Zmartwychwstania, w: Zmartwychwstanie dzisiaj, red M. Skierkowski, H. Seweryniak, Płock 2009, s. 141-163.

14.    Relacje Państwo - Kościół - różne modele współistnienia. w: Zborník religionistických a sociologických štúdií 2: (2012), s. 81-97.

15.    Miejsce krzyża w życiu publicznym w świetle skargi Soile Lautsi z 2006 roku, w: Zborník religionistických a sociologických štúdií 1: (2012), s. 279-292.

16.    Wolność religijna, w: Náboženstvo ako sociokultúrny fenomén v kontexte sociálnej zmeny, red. M. Kardis, Prešov 2012, s. 127-142.

17.    Deistyczne koncepcie Oświecenia w kontekście nowoczesności, w: Náboženstvo ako sociokultúrny fenomén v kontexte sociálnej zmeny, red. M. Kardis, Prešov 2012, s. 209-220.

18.    Oświeceniowa krytyka religii, w: Leksykon Teologii Fundamentalnej, red. M. Rusecki i in, Lublin-Kraków 2002, s. 885-888.

19.    Bülmann Walbert, s. 179-180.

20.    Lang August, w: Encyklopedia Katolicka, t. 10, Lublin 2004, 460-461.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, 1993

Doktorat z teologii, 2000

Habilitacja, 2012

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt, Wydział Teologiczny UKSW, 2005-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Polskich Teologów Fundamentalnych, członkostwo

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Dyrektor Sekcji Polskiej Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, 2005-

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach