Prof UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki

I A. OBSZARY BADAŃ

edukacja medialna, kultura audiowizualna

I B. FIELDS OF RESEARCH

media education, audiovisual culture
 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught
 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Media Aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Program nauczania edukacji medialnej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z opracowaniem metodycznym, Piotr Drzewiecki, Otwock-Warszawa 2010, presscafe.eu/assets/img/media-aktywni.pdf (dostęp 2016-12-14).
 

Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.


Edukacja medialna w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego, „Biuletyn Edukacji Medialnej” nr 5, 2010, s. 22 - 33.


Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013.


Cyfrowa przyszłość. Katalog kompetencji medialnych i informacyjnych, z A. J. Dąbrowską, D. Górecką, A. Gruhn, L. Hojnackim, J. Jasiewicz, J. Lipszycem, W. Majewskim, E. Murawską-Najmiec, G. D. Stunżą, K. Śliwowskim, P. Tafiłowskim, M. Wilkowskim i M. Woźniakiem, Fundacja Nowoczesna Polska, Warszawa 2012.


Kto jest moim bliźnim w wirtualnym świecie? Teologia społeczności sieciowych w Orędziach Benedykta XVI na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, „Łódzkie Studia Teologiczne”, nr 20, 2011, s. 55 - 66.


Samobójstwa nastolatków w Internecie w perspektywie pedagogiki mediów, „Kultura - Media - Teologia”, nr 1, 2011, s. 61 - 72.


Edukacja medialna w Polsce w latach 2008–2011. Najważniejsze inicjatywy, główne problemy, perspektywa rozwoju, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2011, s. 59 - 73.


Bezcielesność cyberprzestrzeni a sakramentalny wymiar Kościoła, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, nr 1, 2008, s. 108 - 115.
 

IV WYKSZTAŁCENIE

- Habilitacja z teologii środków społecznego przekazu, Edukacja medialna a nauczanie religii w szkole, Wydział Teologiczny UKSW, 2013

- Studium Pedagogizacji UKSW, 2009

- Doktorat z teologii środków społecznego przekazu, Apologia logosfery w kulturze audiowizualnej jako zadanie społeczne i duszpasterskie, Wydział Teologiczny UKSW, 2007

- Marketing II: reklama i promocja, public relations, marketing elektroniczny, Francuski Instytut Zarządzania, 2002

- Magisterium, Wydział Teologiczny UKSW, 2002

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- Profesor nadzwyczajny, Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów, 2015 -

- Redaktor naczelny, "Kwartalnik Nauk o Mediach", 2013- 

- Kierownik, Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów, 2013 -

- Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia, Wydział Teologiczny UKSW, 2013-

- Ekspert Programu Edukacja Medialna, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2012-2013

- Opiekun Koła Naukowego Studentów IEMiD UKSW, 2007-2012

- Adiunkt, Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów, 2013-2015

- Zastępca Dyrektora, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, 2012-2014, 2016 -

- Adiunkt, Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu, 2007-2013

- Bloger edukacyjny, presscafe.eu, 2006-2016

- Animator warsztatów i szkoleń z edukacji medialnej, m.in. Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Partners Polska, Pracownia Rozwoju Kalejdoskop, 2006-2016

- Ekspert, Sejmowa Podkomisja ds. Rozpatrzenia projektu Ustawy o ochronie małoletnich przez szkodliwymi treściami prezentowanymi w środkach masowego komunikowania, 2006

- Publicysta, "Gazeta Szkolna", 2004-2006

- Reporter prasy lokalnej, "Życie Otwocka", "Linia Otwocka", 2001-2003

- Sekretarz redakcji, "Tygodnik Otwocki", 2001

- Realizator dźwięku, Radio Plus 96,5 fm, 2000-2001

- Dziennikarz prasowy - freelancer, 1998-2006
 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Brązowy Krzyż Zasługi, 2016
Nagroda Rektora UKSW, 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

- Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, członkostwo, 2017-

- Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej, członkostwo, 2016-

- Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, członkostwo, 2016-

- Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, Filmoteka Narodowa, członkostwo, 2016-

- Komitet Główny Olimpiady Medialnej, Wiceprzewodniczący ds. programowych, 2013-

- Polski Komitet ds. Programu Informacja dla Wszystkich (IFAP) przy Polskim Komitecie UNESCO, członkostwo, 2011-

- Forum Edukacji Medialnej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, członkostwo, 2008-2010

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

- Edukacja medialna 2.0 - VII Konferencja młodych naukowców Wyzwania Nowych Mediów (konferencja naukowa), badania statutowe UKSW, 2015, kierownik.

- Zastosowanie metod aktywizujących w nauczaniu akademickim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, badania statutowe UKSW, 2014, kierownik.

- European Media Literacy Education Study, Universidad Autónoma de Barcelona, European Commission. Education, Audiovisual & Culture Executive Agency. Lifelong Learning Programme. Key Activity of Policy cooperation and innovation in Lifelong Learning KA1 (Studies and Comparative Research), 2012 - 2014, ekspert narodowy.

- Wieś czy globalna wioska? 2.0. Narzędzia wdrożeniowe, Agrotec Polska sp. z o. o., Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Obserwatorium Kultury, 2013, ekspert.

- Technologie kontrolerów ruchu w nowoczesnej edukacji medialnej, badania statutowe UKSW, 2013, kierownik.

- Edukacja medialna w służbie katechezy, badania statutowe UKSW, 2012, kierownik.

- Cyberpedagogika. Przemiany cyberprzestrzeni jako środowiska wychowawczego, badania statutowe UKSW, 2010, kierownik.

- Metody aktywizujące w edukacji medialnej, badania statutowe UKSW, 2009, kierownik.

 

IX KONTAKT

http://presscafe.eu