Kursy dokształcające

 
Kurs dla katechistów parafialnych 2016/2017
 
Wydział Teologiczny UKSW uruchamia kurs dla katechistów parafialnych.
Jego uczestnicy w czasie 5 zjazdów sobotnio-niedzielnych: 
10-11 grudnia 2016
14-15 stycznia 2017
11-12 lutego 2017
25-26 marca 2017
8-9 kwietnia
będą mieli możliwość, przez udział w wykładach i ćwiczeniach z psychologii, katechetyki, pedagogiki, teologii pastoralnej, retoryki i teorii komunikacji, przygotować się do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach. Będą też przygotowani do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych. Łączny czas zajęć to 84 godziny.
 
Część teoretyczną w formie wykładów uczestnicy odbywać będą razem w całej grupie, a ćwiczenia praktyczne będą realizowane w mniejszych grupach na uczelni oraz w wybranych parafiach, hospitując i prowadząc katechezy dla dorosłych oraz rekolekcje ewangelizacyjne.
 
Weryfikacja przydatności kandydatów na katechistów, będzie odbywać się na podstawie zaliczeń zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Po odbytym kursie i uzyskaniu zaliczenia, absolwenci mogą ubiegać się o misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach.
 
Warunkiem zakwalifikowania na KURSU DLA KATECHISTÓW jest świadectwo ukończenia kursu „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”, lub dyplom ukończenia studiów teologicznych (podyplomowych lub magisterskich).
 
Rozpoczęcie kursu 10 grudnia 2016 roku o godz. 8 na UKSW (Warszawa ul. Dewajtis 5, w sali nr 313)  zakończenie 9 kwietnia 2017 roku.
 
Koszt KURSU DLA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH 700 zł - płatność w dwóch ratach. Terminy płatności zostaną podane na I zjeździe.
 
Zapisy: złożenie kwestionariusza w postaci papierowej (Wydział Teologiczny, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pokój 043) lub elektronicznie (i.kaluzna@uksw.edu.pl). Termin składania: do 10.12.2016 r.
 

Pytania odnośnie kursu należy kierować bezpośrednio do dziekanatu, do siostry Ilony Kałużnej pod nr telefonu: 22 561 88 93. Szczególowe informacje podane zostaną w dniu pierwszego zjazdu.

Plan zajęć do pobrania

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że  w roku akademickim 2016/17

planujemy uruchomić kurs katechetyczno-pedagogiczny.

Kurs będzie dwusemestralny i będzie obejmował   332 godz.

Adresaci:

. studenci Wydziału Teologicznego

 

Przewidywany koszt

Planowany koszt to 1050zł/ semestr.

 

Rekrutacja:

Należy złożyć deklarację uczestnictwa w kursie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurs pt. Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

POBIERZ INFORMACJĘ-PLAKAT

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy opartej na nauce Kościoła Katolickiego na zajęcia z zakresu Pisma Świętego oraz Teologii.

Warunki przyjęcia:

złożenie kwestionariusza osobowego w dziekanacie Wydziału Teologicznego UKSW w terminie od 01.08.2016 do 31.10.2016 (pokój 061), po tym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu w Dziekanacie, osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Wydział Teologiczny UKSW

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

z dopiskiem Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

Kwestionariusz do pobrania

Warunki ukończenia kursu

obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność max. na dwóch zjazdach=4dni)

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wiedzy biblijnej i teologicznej zawierające wypis wszystkich zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin

Czas zajęć i ilość godzin

Zajęcia odbywać się będą od października 2016 roku do czerwca 2017 systemem weekendowym sobota (10 godzin)/niedziela (6 godzin), przeważnie jeden weekend w miesiącu.

W programie zaplanowano 160 godzin zajęć

 

Plan na rok 2016/17

 

Terminy zjazdów kursu 2016/2017

2016 rok: 1-2 październik , 19-20 listopada, 3-4 grudnia

2017 rok: 21-22 stycznia, 4-5 luty, 25-26 luty, 11-12 marca, 29-30 kwietnia, 13-14 maja, 10-11 czerwca

 

Koszt kursu

Przewidywany koszt 600 zł za cały roczny cykl. Jest możliwość opłaty w dwóch ratach (I rata w październiku, II rata w lutym). Dokładne terminy wpłat oraz indywidualny numer konta każdy uczestnik otrzyma na pierwszym zjeździe.

Miejsce odbywania zajęć

Zajęcia odbywać się będą w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5, Aula Jana Pawła II.

Kontakt: tel. 22 561 88 75,  22 561 88 56, e-mail: wtz@uksw.edu.pl

Zajęcia prowadzić będą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W roku akademickim 2014/2015 organizujemy:

KURSY HOMILETYCZNE

Informacje szczegółowe dotyczące rekrutacji

Informacje, opisy poszczególnych kursów

Więcej informacji na stronie: http://szkolamowcow.wt.uksw.edu.pl/

Tel. (22) 561 88 56

Tytuł kursu Ilość godzin/ rodzaj Termin kursu Termin rejestracji Rejestracja
Formalne aspekty przepowiadania 10 godz./kurs jednodniowy 7 II 2015 02.02.2015
Homilie i rekolekcje dla dzieci 20 godz./kurs dwudniowy 13/14 II 2015 08.02.2015
Homilie i rekolekcje dla dorosłych 20 godz./kurs dwudniowy 10/11 IV 2015 06.04.2015  
Kazania okolicznościowe 10 godz./kurs jednodniowy 17 IV 2015 12.04.2015  
Homilie i kazania przez media 10 godz./kurs jednodniowy 18 IV 2015 13.04.2015  
Homilie i rekolekcje dla młodzieży 20 godz./kurs dwudniowy 24/25 IV 2015 19.04.2015  
Homilie i rekolekcje dla studentów 20 godz. kurs dwudniowy 15/16 V 2015 10.05.2015  

 

 

 

    Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
    Informacja o ciasteczkach