Ks. dr Krzysztof Filipowicz

I A. OBSZARY BADAŃ

liturgika, słowo w liturgii, mistagogia, relacje: sacrum - profanum

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

liturgy, the word in liturgy, mistagogy, relations: sacrum - profanum

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Ks. Krzysztof Filipowicz

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach