Prof. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska

I A. OBSZARY BADAŃ

sztuka, historia teatru, pogranicze teatru i teologii, kryptoteologia teatru, antropologia słowa

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

art, history of theatre, theatre and theology, cryptotheology of theatre, anthropology of the word

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Katarzyna Flader-Rzeszowska

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach