Ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka

I A. OBSZARY BADAŃ

formacja ludzka, formacja zakonna, formacja i kształtowanie młodego pokolenia, droga człowieka do świętości

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

human formation, formation of religious, formation of the youth, human way to holiness

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.  Charyzmat zakonny, Warszawa 2010.

2.  Święty Zygmunt Szczęsny Feliński. O życiu zakonnym, Warszawa 2010 (wydanie II).

 

Artykuły naukowe

1.  Duchowość cierpienia i krzyża w nauczaniu biskupa Mikołaja Sasinowskiego, w: Krzyżu święty nade wszystko. Materiały z sympozjum z okazji 150-lecia posadowienia figury Chrystusa dźwigającego krzyż przed Kościołem Świętego Krzyża w Warszawie, Kraków 2008, 153-169.

2.  Duchowość małżeństwa i rodziny w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność, A. J. Najda (red.), Warszawa 2008, 165-179.

3.  Duchowa sylwetka polskiego żołnierza w nauczaniu biskupa Mikołaja Sasinowskiego, w: Duchowość chrześcijanina, W. Gałązka (red.), Warszawa, 2009, 49-66.

4.  Duchowa troska o współczesną rodzinę, w: Duchowość chrześcijanina, W. Gałązka (red.), Warszawa, 2009, 69-79.

5.  Duchowość cierpienia na podstawie prywatnych pism Świętej z Kalkuty, w: Duchowość krzyża, W. Gałązka (red.), Warszawa 2009, 35-45.

6.  Curriculum Vitae ks. Stanisława Urbańskiego, w: Servire Deo et hominibus (red.), Warszawa 2009, 15-39.

7.  Dorobek naukowy ks. Stanisława Urbańskiego, w: Servire Deo et hominibus (red.), Warszawa 2009, 41-241.

8.  Studium Duchowości Europejskiej, w: Servire Deo et hominibus (red.), Warszawa 2009, 243-246.

9.  Studium Formacyjne dla nauczycieli i wychowawców katolickich "Augustianum", w: Servire Deo et hominibus (red.), Warszawa 2009, 247-252.

10.   Instytut Badań Naukowych, Zakład Duchowości Zmartwychwstańczej, Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, w: Servire Deo et hominibus (red.), Warszawa 2009, 253-318.

11.   Charakterystyczne cechy duchowości młodzieży, w: Jestem tylko wędrowcem... W poszukiwaniu duchowości pokolenia J P II., W. Gałązka, S. Urbański, E. Krawiecka (red.), Warszawa 2010, 67-81.

12.   Młodość - szczególnym bogactwem i zadaniem. Program rekolekcyjny spotkań w grupie, w: Jestem tylko wędrowcem... W poszukiwaniu duchowości pokolenia J P II., W. Gałązka, S. Urbański, E. Krawiecka (red.), Warszawa 2010, 295-364.

13.   Osiem błogosławieństw - droga szczęścia <<pod górę>>. Program rekolekcyjny, w: Jestem tylko wędrowcem... W poszukiwaniu duchowości pokolenia J P II., W. Gałązka, S. Urbański, E. Krawiecka (red.), Warszawa 2010, 365-406.

14.   Zjednoczenie z Bogiem jako cel życia kapłana i osoby konsekrowanej w ujęciu Sł. Bożego o. Anzelma Gądka OCD, w: Sługa Boży Ojciec Gądek OCD w służbie życia konsekrowanego, (red.), Warszawa - Łódź 2010, 203-217.

15.   Kontemplacja w ujęciu o. Anzelma Gądka, w: Mistyka polska, (red.), Warszawa 2010, 349-364.

16.   Modlitwa mistyczna w ujęciu o. Anzelma Gądka, w: Mistyka polska, (red.), Warszawa 2010, 333-348.

17.   Mistyka św. Józefa Sebastiana Pelczara, w: Mistyka polska, (red.), Warszawa 2010, 365-381.

18.   Zjawiska nadzwyczajne w ujęciu bpa Sebastiana Pelczara, w: Mistyka polska, (red.), Warszawa 2010, 383-396.

19.   30-lecie pracy naukowo badawczej ks. prof. Stanisława Urbańskiego (1981-2011), w: To jest droga idźcie za nią! (Iz 30,31), Z zagadnień Kierownictwa duchowego, P. Gwiazda, M. Tatar (red.), Warszawa 2011, 203-245.

20.   Miłość Boga i wrażliwość na potrzeby bliźniego w świetle pism Sł. B. Teresy Kierocińskiej, w: Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego, Duchowość Sługi Bożej M. Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946), współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, S. Urbański, W. Gałązka, K. Z. Dubel (red.), Warszawa - Sosnowiec 2011, 153-171.

21.   Duchowość pielgrzymowania, w: Tam wstępują pokolenia (Ps. 122,4) - w poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do ziemi świętej, Warszawa 2011, 39-50.

22.   Drogi rozwoju życia duchowego a kierownictwo duchowe, w: "To jest droga, idźcie nią" (Iz 30, 21), Z zagadnień kierownictwa duchowego, P. Gwiazda, M. Tatar (red.), Warszawa 2011, 87-100.

23.   Duchowość młodego pokolenia, w: Uczę się ciebie człowieku (J. Libert), Warszawa 2012, 59-73.

24.   Świętość na drodze zjednoczenia mistycznego, w: Świętość chrześcijanina, (red.), Warszawa 2012, 271-286.

25.   Eucharystia w życiu duchowym chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, (red.), Warszawa 2012, 259-270.

26.   Dziecięctwo duchowe w rozwoju świętości chrześcijanina, w: Świętość chrześcijanina, (red.), Warszawa 2012, 287-300.

27.   Naśladowanie Jezusa Chrystusa, w: Świętość chrześcijanina, (red.), Warszawa 2012, 301-313.

28.   Ewangelizacja a świętość, w: Świętość chrześcijanina, (red.), Warszawa 2012, 315-326.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, 1995

Doktorat z teologii, 2003

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt, Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie, 2005

Wykładowca, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, 2005-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Stowarzyszenie Teologów Duchowości

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Duchowość chrześcijanina w nauczaniu Ks. Bp Mikołaja Sasinowskiego, 2009

Duchowość człowieka na podstawie pism Matki Teresy z Kalkuty, 2010

Duchowy wymiar wspólnoty na podstawie pism o. Anzelma Gądka, 2012

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Nauczyciel religii w Polskiej Szkole w Londynie oraz kierownik duchowy środowiska polonijnego w Londynie, 2003

Ojciec Duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, 1003-2005

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach