Ks. dr Mirosław Jasinski

I A. OBSZARY BADAŃ

dzieło deuteronomistyczne, początki państwowości i monarchii izraelskiej, profetyzm starożytnego Izraela

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Deuteronomistic work, the origins of the Israelite statehood, its monarchy and prophecy

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Posłannictwo proroka w cyklu Elizeusza. Studium egzegetyczno-teologiczne 1 Krl 19,15 - 2 Krl 13,21, Poznań 2004.

 

Artykuły naukowe

1.   Przyoblec się w Chrystusa. Teologia uczniostwa w czterech ewangeliach, w: "WAG" 62 (2007) 17-30.

2.   Wspólnota Słowa Bożego według Pawła z Tarsu, w: M. Olczyk - P. Podeszwa (red.), Credidimus caritati, Gniezno 2010, 205-214.

3.   Kilka słów o mądrym dialogu. Studium nad przysłowiem zawartym w Prz 26,4-5, w: M. Olczyk, W. Radecki (red.), Memoriale Domini, Gniezno 2010, 167-175.

4.   Mądrościowy motyw w nauczaniu i polemice Jezusa, w: B. Strzałkowska (red.), Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, Warszawa 2011, t. 2, 747-766.

5.   Miriam - zapomniana bohaterka Exodusu, "Verbum Vitae" 19 (2011) 41-64.

6.   Motyw zwycięskiej modlitwy w narracji Joz 10,1-27. Studium egzegetyczno-teologiczne, "Verbum Vitae" 22 (2012) 15-46.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, 1994

Licencjat, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2002

Doktorat, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2003

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykłady w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz w Prymasowskim Instytucie Teologicznym (sekcje Wydziału Teologii UAM), 2003-2010

Wykłady w Międzyprowincjalnym Postulacie Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Gnieźnie, 2005-

Adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, 2011-

Członek (od 2013 Przewodniczący) Komisji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego, organizowanego przez Stowarzyszenie Katolickie Civitas Christiana, 2011-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal 1000-lecia Zjazdu Gnieźnieńskiego, 2009

Order św. Stanisława Biskupa i Męczennika "Praemiando Incitat", 2009

Srebrny medal "Labor Omnia Vincit", 2010

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Biblistów Polskich.

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Polsce

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Sekretarz i Kapelan Arcybiskupa Henryka J. Muszyńskiego Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, 2003-2010

Członek Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Kapelan Fundacji "Pamięć - Tożsamość - Rozwój" im. ks. Józefa Homerskiego oraz Anny i Jerzego Szwarców

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach