Dr Dagmara Jaszewska

I A. OBSZARY BADAŃ

kulturoznawstwo, filozofia i teologia kultury, socjologia, estetyka pragmatyczna, John Dewey

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

culture studies, philosophy and theology of culture, sociology, pragmatic aesthetics, John Dewey

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

II WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Dagmara Jaszewska

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach