Mgr Hubert Kaczmarski

I A. OBSZARY BADAŃ

episkopologia

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

episcopology

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie nakowe

1.   Poczet Prymasów Polski. Arcybiskupi gnieźnieńscy od bł. Radzima do Józefa Kard. Glempa, 1988.

2.   Fatima a Papieże. Związki Orędzia Fatimskiego i Biskupów Rzymu ukazane na tle dziejów świata, Warszawa 1997, wyd. II rozszerz. Warszawa 2002.

3.   Bazylika św. Piotra w Rzymie, Warszawa 2001.

4.   (współaut.: J. Berger), O parafii i konkatedrze na Kamionku, Warszawa 2004.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Kult Maryjny w Kościele rzymskokatolickim w Polsce i w Rosyjskim Kościele Prawosławnym, Warszawa-Moskwa 1989.

2.   Maria vincit. Dwudziestopięciolecie posługi pasterskiej Księdza Biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, Warszawa 1995.

3.   Ks. bp Zbigniew Józef Kraszewski, Maryja zwycięża, Warszawa 1999.

4.   (współred.), Pierwsze dni Uniwersytetu, Warszawa 2000.

5.   Nasz Rektor Ks. prof. Ryszard Rumianek, Warszawa 2011.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Przeliczanie lat rachuby olimpijskiej na naszą rachubę czasu, "Meander" 10-12/1972.

2.   Ksiądz Eugeniusz Dąbrowski (1901-1970). Naukowiec i duszpasterz, "Materiały Problemowe", 5/1976.

3.   Nowy polski przekład Ewangelii według św. Łukasza. "Wieczernik" czy "sala do jedzenia" (o przekładzie ks. K. Romaniuka), "Novum" 7-8/1976.

4.   Kobiety w "Dziejach Apostolskich", "Novum" 9/1976.

5.   Epoka w teologii protestanckiej. Rudolf Bultmann (1884-1976), "Materiały Problemowe" 2/1977.

6.   Przekłady Pisma Świętego na język polski po II wojnie światowej, "Novum" 4-5/1977.

7.   Kobiety w "Dziejach Apostolskich", "Novum" 9/1976.

8.   Z kalendarium życia, w: Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Warszawa 1982 i 1987.

9.    O świeckich w Kościele i świecie. VII Sesja zwyczajna Synodu Biskupów, "Chrześcijanin a współczesność" 2/1988.

10.    Poczet Papieży. Biskupi Rzymu od św. Piotra do Jana Pawła II, 1988.

11.    Konkatedra Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku, "Wiadomości Warszawsko-Praskie. Pismo urzędowe diecezji warszawsko-praskiej" 1/1993.

12.    Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, w: Encyklopedia Britannica, wersja polska, t. 1.

13.    Rozwój sieci parafialnej na warszawskiej Pradze, "Wiadomości Warszawsko-Praskie. Pismo urzędowe diecezji warszawsko-praskiej" 1/1995.

14.    Korzenie oraz Sukcesja apostolska bpa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego i jej związki z sukcesją święceń biskupich papieża Jana Pawła II, w: Maria vincit. Dwudziestopięciolecie posługi pasterskiej Księdza Biskupa Zbigniewa Józefa Kraszewskiego, Warszawa 1995, s.7-20, 75-80.

15.    Humanissimus Auctor. Na 50-lecie przekładu Pisma Świętego Nowego Testamentu dokonanego przez ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, "Collectanea Theologica" 1/1999.

16.    Sukcesja Apostolska Papieży od XV wieku do czasów najnowszych, "Saeculum Christianum" 1/1999.

17.    Maryja zwycięży - Maryja zwycięża, w: ks. bp Zbigniew Józef Kraszewski Maryja zwycięża, Warszawa 1999, s. 5-23.

18.    Biskupi polscy XX wieku, "Saeculum Christianum" 1/2000.

19.    Ojciec Episkopatu, w: Stefan Kardynał Wyszyński, Warszawa 2000.

20.    Parafia Bożego Ciała na Kamionku w Warszawie pramatką wszystkich parafii dekanatu grochowskiego. w: Kościoły prawego brzegu. Materiały z sesji 18 listopada 2008, Warszawa 2009.

21.    (współaut.: J. Lewandowski), Bądźcie spokojni o losy Akademii Teologii Katolickiej. Kardynał Stefan Wyszyński a nasza Alma Mater, "Studia Theologica Varsaviensia" nr 1/2013.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z filologii z zakresu filologii klasycznej, Uniwersytet Warszawski, 1974

Kurs języka i kultury włoskiej, Universit? per Stranieri w Perugii we Włoszech, 1977, 1981

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Dziennikarz w miesięczniku dla Polonii zagranicznej Hejnał Mariacki, 1976-1984

Dyrektor-redaktor naczelny Instytutu Prasy i Wydawnictw NOVUM, 1984-1989

Korespondent w Rzymie, akredytowany w Biurze Prasowym Stolicy Świętej, lata 80-te (wielokrotnie)

Lektor języka łacińskiego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (w ramach umowy zlecenia), 1982-1984

Lektor języka łacińskiego na Wydziale Teologicznym ATK, 1984-

Starszy wykładowca na Wydziale Teologicznym ATK i UKSW, od połowy lat 90-tych

Rzecznik prasowy ATK i UKSW, 1991-2006

Rzecznik UKSW ds. kontaktów z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi, 2006-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Srebrny Krzyż Zasługi, 1986

Medal Złoty za długoletnią służbę, 2009

Nagrody Rektorskie dla pracowników naukowo-dydaktycznych ATK i UKSW, kilkakrotnie

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Filologiczne, członkostwo 1974-, członek Zarządu w Kole Warszawskim przez wiele lat, wiceprezes Zarządu przez jedną kadencję, wybrany do ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej 2001, 2003, 2005, 2008

Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio, członkostwo w grupie inicjatywnej dla utworzenia Towarzystwa 2004, sekretarz Zarządu 2005-

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach