Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki

I A. OBSZARY BADAŃ (wybrane)

teologia kultury, teologia wizualna, etyka mediów, kultura polityczna, Katolicka nauka społeczna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH (selected)

theology of culture, visual theology, ethics of the media, political culture, Catholic social teaching

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Dlaczego Kościół broni życia, Kraków 1996

2.   Kościół a nowy porządek świata, Kraków 1997

3.   Piękno życia chrześcijańskiego, Kraków 1999

4.   W stronę trzeciego tysiąclecia. Kościół wobec przemian społeczno-ekonomicznych, Kraków 1999

5.   Dylematy moralne współczesnego człowieka, Warszawa 2003

6.   Rozpoznać miłość. O kluczowych problemach chrześcijaństwa, Lublin 2005

7.   Ocalić człowieka - ocalić kulturę. Personalistyczna koncepcja teologii kultury, Warszawa 2006

8.   Kościół i kultura w dialogu, Kraków 2008

9.   Ewangelia w obrazach. Teologia w obrazach Caravaggia, Sandomierz 2012

10.    Theology of Beauty. Looking for locus theologicus in contemporary culture, Poznań 2013

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Chrześcijaństwo a kultura, Warszawa 2006

2.   Jan Paweł II - człowiek kultury, Kraków 2008

3.   Słowo w kulturze współczesnej, Warszawa 2009

4.   Kultura wizualna - teologia wizualna, Warszawa 2011

 

Artykuły naukowe

1.   Zasady moralne w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa, w: (red. J. Nagórny, A. Derdziuk), Moralne aspekty przemian cywilizacyjnych, Lublin 2001, s. 35-68.

2.   Personalistyczna koncepcja teologii kultury, "Studia Theologica Varsaviensia" 44 (2006) nr 1, s.191-204.

3.   nutnosti pestovani teologie kultury dnes, w: (red. J. Pastuszka), Krestanstvi a kultura II, Olomouc 2006, s. 23-35.

4.   Śmierć Papieża-Polaka i jej znaczenie dla Polski w interpretacji tygodników "Newsweek", "Wprost" i "Polityka", w: (red. L. Dyczewski, A. Lewek, J. Olędzki) Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach, Katowice 2008, s. 279-289.

5.   Degradacja człowieczeństwa w kulturze współczesnej, w: (red. D. Żukowska) Ewangelia życia a utylitaryzm w perspektywie nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2008, s.15-42.

6.   Wokół teologii piękna, "Studia Theologica Varsaviensia" 2 (2009), s. 201-221.

7.   Kształtowanie się kulturowej świadomości Kościoła: rozwój relacji teologii i kultury, "Studia Theologica Varsaviensia" 1 (2010), s. 39-61.

8.   Od kultury wizualnej do teologii wizualnej, "Kultura-Media-Teologia" 2010 (1) nr 1, s. 24-33 http://www.kmt.uksw.edu.pl/od-kultury-wizualnej-do-teologii-wizualnej-artykul

9.   Kultura konsumpcyjna a wychowanie do kultury wysokiej, "Studia Theologica Varsaviensia" 2 (2010), s. 177-197.

10.    Wychowanie do kultury przez odkrywanie piękna, w: (red. M.Z. Nowak), Muzyka Sakralna, cz. 4, Częstochowa 2010, s.7-19.

11.    Teologia piękna, w: (red. M. Janowska, S. Nizinki) Fenomen pięknego życia, Poznań 2011, s.101-112.

12.    Ewangelizacyjne zadania mediów (nie tylko) katolickich, w: (red. W. Przygoda E. Robak), Ewangelizacja odpowiedzią Kościoła w Polsce na wyzwania współczesności, Sandomierz 2011, s. 311- 336.

13.    Słowo Boże a kultury, "Bobolanum" 2(2012), s. 29-45.

14.    Sens aktywności człowieka wobec nieobecności Boga we współczesnej kulturze, w: VIII Kongres Teologów Polskich, Między sensem a bezsensem ludzkiej egzystencji. Teologiczna odpowiedź na fundamentalne pytania współczesnego człowieka, Poznań 2012, s. 157-177.

15.    In vitro bez ideologizacji, "Homo Dei" 4 (2012), s.54-68.

16.    Współczesna rodzina między sacrum a profanum, "Communio" 1(2013), s. 42-60.

 

Serie naukowe redagowane

Obfite u Niego odkupienie; Antologia dzieł Św. Alfonsa; Historia duchowości; Duchowość Redemptorystowska; Revertimini ad fontem, redaktor naczelny 1997-2002

Europa XXI wieku, Wydawnictwo Adam Marszałek, członek Rady Serii

Grupa Wydawnicza ORDO, współzałożyciel, 2010

Wydawnictwo Homo Dei, dyrektor

Tłumacz z języka włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego (w tym jednej książki)

 

Czasopisma naukowe redagowane

Przegląd teologiczno-pastoralny "Homo Dei", redaktor, 1994-1997; redaktor naczelny 1997-2002

"Kultura-Media-Teologia", współzałożyciel i członek Komitetu Naukowego, 2010-

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchowny Redemptorystów w Tuchowie, 1979-1986

Specjalistyczne studia licencjackie i doktoranckie w Accademia Alfonsiana Instituto Superiore di Teologia Morale w Rzymie z zakresu bioetyki, 1989-1994

Letnie kursy uniwersyteckie na Sorbonie w Paryżu, 1991

Pobyt naukowy na Fordham University w Nowym Jorku, 1992

Studia w Instituto di Sciences Morales w Madrycie, 1997

Doktorat w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie z teologii moralnej, 1999

Habilitacja w UKSW z teologii kultury, 2009

Stanowisko Profesora UKSW, 2010

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca teologii moralnej fundamentalnej i szczegółowej WSD filia Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, 1994-2013

Wykładowca teologii moralnej szczegółowej w WSD Kapucynów w Krakowie, 1999-2002

Konsultant Międzynarodowej Komisji ds. teologii moralnej przy Zarządzie Generalnym Redemptorystów w Rzymie, 2001-

Wykładowca Instytutu Socjologii UKSW, 2002-2004

Adiunkt Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, 2004-2006

Kierownik Zakładu Teologii Ewangelizacji Medialnej, 2004-2005

Wykłady w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UKSW, 2004-2008

Pełnomocnik Rektora ds. teologii kultury, 2004-

Twórca i organizator "Wieczornych spotkań z kulturą" na UKSW, 2004-2008

Założyciel specjalności teologii kultury UKSW, 2004-

Kierownik Sekcji Teologii Kultury, 2004-2008

Konsultant teologiczny filmu: "The week they elected the Pope" (telewizja "Planet"), 2006-

Dyrektor Instytutu Wiedzy o Kulturze, 2009-2013

Kierownik Koła Naukowego Studentów "Teraz Qultura", 2007-

Koordynator Wydziału Teologicznego ds. projektów europejskich, 2006-2009

Kierownik Katedry Dialogu Wiary z Kulturą, 2009-

Współzałożyciel specjalności komunikacji medialno-kulturowej na kierunku dziennikarstwo 2011-

Wykładowca Studiów Doktoranckich w Łomży (filia UKSW), 2012-

Stały współpracownik Telewizji Polskiej i Polskiego Radia, 2005-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Wyróżnienie Feniksa w kategorii: "nauki kościelne" za pracę: Kościół i kultura w dialogu, 2008

Nagroda Rektora za zasługi dla UKSW, 2006

Nagroda Rektora UKSW za kreatywną pracę na rzecz UKSW, 2011

Wyróżnienie Feniksa za współudział w książce Fenomen pięknego życia, 2012

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH (wybrane)

Stowarzyszenie Moralistów Polskich, członkostwo

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członkostwo

Międzynarodowy panel ekspercki "Prawo do kultury" przy Narodowym Centrum Kultury, członkostwo

Międzynarodowe Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich, członkostwo

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Locus theologicus w kulturze wizualnej, Centrum Nauki Polskiej, kierownik, 2011-2013

Z kulturą na plus Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu POKL 9.4. "Wysoko wykfalifikowane kadry systemu oświaty", kierownik, 2012

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH (wybrane)

Wiceprowincjał Zgromadzenia Redemptorystów

Prowincjalny Duszpasterz Powołań

Duszpasterz Akademicki

Rekolekcjonista i misjonarz w Polsce, USA, Włoszech i Szwajcarii, Niemczech, Danii, Białorusi i Ukrainie (180 prac apostolskich - misje, rekolekcje parafialne, rekolekcje specjalistyczne dla młodzieży akademickiej, inteligencji katolickiej, pracowników naukowych, lekarzy, kleryków, kapłanów, biznesmenów, sióstr zakonnych różnych zgromadzeń, rekolekcje w radiu Wolna Europa (1991), Rekolekcje w Polskim Radiu (2013), 1989-

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach