Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński

I A. OBSZARY BADAŃ

moralność w działalności gospodarczej, etyka w biznesie i zarządzaniu, moralność życia społecznego, moralność życia wspólnoty małżeńsko-rodzinnej, moralność gospodarki opartej na wiedzy

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

morality in economic activity, ethics in business and management, morality in social life, morality in the community of marriage and family, morality in the knowledge economy

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   (współaut.: V. M. Reyes, T. Oleksyn), Etyka w biznesie i zarządzaniu, Kraków 2005.

2.   Przygotowanie do sakramentu małżeństwa, Warszawa 2005.

3.   Moralność gospodarki opartej na wiedzy, Warszawa 2009.

 

Artykuły nakowe

1.   Podstawy zobowiązań moralnych Izraela w nauczaniu proroków z VIII wieku przed Chrystusem, "Collectanea Theologica" nr 4 (2001), s. 25-38.

2.   Nowe elementy profetyzmu izraelskiego z VIII wieku przed Chrystusem, "Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie" nr 1 (2001), s. 7-25.

3.   Zagadnienie przedsiębiorczości w encyklice Centesimus annus, "Zarządzanie i Edukacja" nr 5 (2003), s. 87-104.

4.   Solidarność jako podstawa budowania sprawiedliwości i pokoju na kontynencie afrykańskim, "Tarnowskie Studia Teologiczne" XXVI (2007), s. 27-37.

5.   Elementy turystyki w pielgrzymowaniu, "Zarządzanie i Edukacja" nr 53/54 (2007), s. 69-82.

6.   Zjawisko agnostycyzmu w dokumentach Kościoła Katolickiego, "Studia Theologica Varsaviensia" nr 2 (2008), s. 225-236.

7.   Realizacja powinności moralnych Izraela w najstarszych księgach proroków pisarzy, "Teologia i człowiek" nr 9 (2007), s. 161-176.

8.   Etyczne wybory w konsumpcji, "Collectanea Theologica" nr 2 (2007), s. 69-82.

9.   Praca jako wyraz współczesnego patriotyzmu, "Studia Theologica Varsaviensia" nr 1 (2008), s. 97-108.

10.    Aspekty etyczne prawa własności intelektualnej, "Collectanea Theologica" nr 1 (2009), s. 103-117.

11.    Korupcja jako naruszenie sprawiedliwości społeczno-gospodarczej oraz zagrożenie dla moralnych podstaw społeczeństwa, "Problemy Zarządzania" nr 2 (2010), s. 139-147.

12.    Koncepcja Global Compact a tożsamość organizacji, "Politeja" nr 2 (2012), s. 141-154.

13.    Katolicka nauka społeczna a polityka rodzinna państwa, "Communio" nr 1 (2013), s. 102-114.

14.    Sytuacja ubogich w społeczeństwie Izraela, w: J. Gołębiewski, P. Klimek (red.), Ubogich zawsze macie. Materiały sympozjum naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej 22 marca 2003 r., Warszawa 2003, s. 81-109.

15.    Religijne determinanty działalności gospodarczej w perspektywie czterech wielkich religii: judaizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu, w: S. Partycki (red.), Religia a gospodarka, t. I., Lublin 2005, s. 124-136.

16.    Moralna ocena procentów, odsetek i lichwy w działalności finansowej, w: B. Polszakiewicz, J. Boehlke (red.), Ład instytucjonalny w gospodarce, t. II., Toruń 2006, s. 161-173.

17.    Stanowisko Kościoła katolickiego w kwestii związków osób tej samej płci, w: D. Bryl, J. Troska (red.), Teologia i moralność. Problemy moralne w integrującej się Europie, t. 2, Poznań 2007, s. 93-103.

18.    Nauczanie Jana Pawła II w perspektywie Bożej pedagogii, w: J. Placha, W. Seroczyński, E. Wolter (red.), Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, Warszawa 2008, s. 19-27.

19.    Konkurencyjność przedsiębiorstw a moralność, w: L. Korporowicz (red.), Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie społeczne, Warszawa 2007, s. 11-26.

20.    Rola czynnika moralnego w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy, w: M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, Rzeszów 2007, s. 36-51.

21.    Etyka w zarządzaniu międzykulturowym, w: Zarządzanie międzykulturowe, B. Glinka i A. Jelonek (red.), Kraków 2011, s. 251-267.

 

Czasopisma naukowe redagowane

"Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie", członek Rady Naukowej

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, PAT, 1982-1988

Licencjat kanoniczny, PAT, 1989-1991

Doktorat, Wydział Teologiczny UKSW, 1994-2000

Habilitacja, Wydział Teologiczny UKSW, 2010

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

WSD Diecezji Warszawsko-Praskiej: teologia moralna i teologia biblijna

UKSW, teologia moralna, etyka, katolicka nauka społeczna, moralność gospodarcza, 2001

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie: etyka w biznesie i katolicka nauka społeczna, 2002-2011

Opiekun Naukowego Koła Studentów Teologii, 2006-

Cotygodniowy półgodzinny autorski program w Radiu Warszawa pt. Etyka w biznesi, 2008

Szkolenia z zakresu: etyka w biznesie, katolicka nauka społeczna oraz etyka w administracji publicznej, 2007

Studia podyplomowe realizowane w ramach Projektu Kompetencje dla współpracy nauki i biznesu. Menedżerskie studia podyplomowe dla sektora B+R. Kierunek: Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych - MBN/9/W, 2010

Kierownik Sekcji Teologii Moralnej, 2012-2013

Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla doktorantów, 2013-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Teologów Moralistów, uczestnictwo

Suwalszczanie o swojej przeszłości, Rada Naukowa

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Kwantyfikacja wpływu etyczności pracy załóg firm na konkurencyjną produktywność, korzyści społeczne i tworzenie miejsc pracy w warunkach integracji i globalizacji. Projekt normy etyczności EK 1000 dla firm w Polsce i Europie, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0436/H03/2006/01, realizowany przez: dr inż. Jerzy Aleksander Donarski, dr Jerzy Szczupaczyński, ks. dr Krzysztof Kietliński, dr hab. Leszek Korporowicz, prof. dr hab. Mieczysław Kabaj, 2006-2008

Aspekty etyczne prawa własności intelektualnej, Komisja Wydziałowa ds. Badań Naukowych BBN-6210-I-16/01/08, 2008

Moralność gospodarki opartej na wiedzy, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 0372/B/H03/2008/35, 2008-2009

Aspekty moralne przenoszenia produkcji, Komisja Wydziałowa ds. Badań Naukowych BBN-6210-I-9/08, 2009

Ocena moralna ideologii technokratycznej, Komisja Wydziałowa ds. Badań Naukowych, 2012

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Asystent kościelny Akcji Katolickiej w diecezji warszawsko-praskiej, 2007-

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach