Ks. dr hab. Józef Kloch

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia środków społecznego przekazu, nauki o mediach, Internet, rzecznictwo prasowe, public relations

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

theology of the mass media, media sciences, Internet, spokesmanship, public relations

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Świadomość komputerów? Argument "Chińskiego Pokoju" w krytyce mocnej sztucznej inteligencji według Johna Searle'a, Tarnów 1996, ss 158.

2.   (współaut.: W. Iwaniec), Przechadzki z komputerem, czyli krok po kroku z wybranymi programami komputerowymi, Tarnów 1991, ss. 150.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   (współred.: M. Przybysz), Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, Katowice 2012, ss. 251.

2.   Internet i Kościół, Warszawa 2011, ss. 302.

 

Artykuły naukowe

1.   (współaut.: M. Przybysz), Edukacja medialna w seminariach duchownych. Dylematy i propozycje, w: J. Morbitzer, E. Musiał (red.), Człowiek. Media. Edukacja, Kraków 2012, s. 212-225.

2.   Zastosowania najnowszych technologii Web 2.0, w: M. Przybysz, J. Kloch (red.), Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations oraz zastosowania Web 2.0 w Kościele w Polsce, Katowice 2012, s. 53-97.

3.   The Blogging Church. How to Use a Blog in the Church Mission, w: V. Khroul (red.), Religion and New Media in the Age of Convergence. Reading materials on media and religion for students, Moscow 2011, s. 63-76.

4.   Rzetelne dziennikarstwo pilnie potrzebne, "Zeszyt Naukowy" 22, Socjologia nr 5 (2011), s. 67-80.

5.   Informacje prasowe o finansach Kościoła. Analiza treści "Gazety Wyborczej" i "Rzeczpospolitej", w: M. Przybysz, K. Marcyński (red.), Media i Kościół. Polityka informacyjna Kościoła, Warszawa 2011, s. 78-96.

6.   Kościół - Informatyka - Internet. Wybór bibliografii polskiej z lat 2002 - 2011, w: J. Kloch (red.), Internet i Kościół, Warszawa 2011, s. 282-297.

7.   (współaut.: W. Iwaniec), Informatyka w służbie Kościołowi. Możliwości zastosowania komputerów w kurii diecezjalnej, seminarium duchownym oraz w parafiach, w: J. Kloch (red.), Internet i Kościół, Warszawa 2011, s. 140-149.

8.   W jaki sposób Internet może służyć uczelni katolickiej?, w: E. Kirstukas, M. Olszewski (red.), Kościół a Europa w dobie współczesnej. Sympozjum w 15-lecie Studium Teologii w Wilnie, Wilno 2010, s. 111-126.

9.   Jak rozmawiać z dziennikarzami? Wskazówki dla katechetów i rodziców, w: M. Zając (red.), Katecheza w szkole współczesnej, Lublin 2010, s. 105-110.

10.    E-Kościół? Miejsce informatyki i Internetu w przepowiadaniu, w: K. Klauza, M. Wyrostkiewicz (red.), "Przekaż mojemu ludowi, co mówi Bóg". Ewolucja czy kryzys przepowiadania?, Lublin 2007, s. 113-122.

11.    Wypłynąć na głębię. Stosowanie technologii informatycznych i Internetu w Kościele w myśli Jana Pawła II, "Studia Elbląskie" VII (2006), s. 239-245.

12.    No i po co nam ten Internet?, w: W poszukiwaniu sensu wychowania, Tarnów 2006, s. 361-366.

13.    Kościół - Internet. Wybór bibliografii polskiej z lat 1991-2002, w: T. Zasępa, R. Chmura (red.), Internet i nowe technologie - ku społeczeństwu przyszłości, Częstochowa 2003, s. 67-85.

14.    Turing, Searle i Penrose. Trzej klasycy badań nad sztuczną inteligencją, "Tarnowskie Studia Teologiczne" XXI/1-2 (2002), s. 167-174.

15.    Glosa metodyczna do konwersatorium "Elementy filozofii umysłu", "Tarnowskie Studia Teologiczne" XXI/1-2 (2002), s. 174-176.

16.    Czy człowiek może tchnąć ducha w maszynę?, w: P.W. Fuglewicz, J.K. Grabara (red.), Informatyka w gospodarce wiedzy, Warszawa - Mrągowo 2001, s. 133-142.

17.    Wolność w Internecie?, w: T. Zasępa (red.), Internet - fenomen społeczeństwa informacyjnego, Częstochowa 2001, s. 43-44.

18.    Internet a duszpasterstwo - filozofia umiaru, "Więź" 2 (2001), s. 90-101 [także w: M. Robak i in., Zarzućcie sieć. Chrześcijanie wobec wyzwań internetu, Warszawa 2001, s. 101-116].

19.    Spotkania ze "Światem nauki", "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" XXVIII/XXIX (2001), s. 205-214.

20.    Alan Sokal vs. postmoderniści, "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" XXVII (2000), s. 141-143.

21.    Filozofia 3W, w: I Ogólnopolskie Seminarium "Internet jako narzędzie ewangelizacji", Warszawa 1998, s. 12-18.

22.    Chiński Pokój - eksperyment myślowy Johna Searle'a. Studium historyczno-filozoficzne (cz. 2), "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" XVIII (1996), s. 67-86.

23.    Chiński Pokój - eksperyment myślowy Johna Searle'a. Studium historyczno-filozoficzne (cz. 1), "Zagadnienia Filozoficzne w Nauce" XVII (1995), s. 75-101.

24.    Manipulacja symbolami a myślenie, "Znak" 9 (1995), s. 78-80.

25.    Ograniczenia sztucznej inteligencji w ujęciu Huberta L. Dreyfusa (cz. 2), "Tarnowskie Studia Teologiczne" XIV (1995), s. 67-86.

26.    Ograniczenia sztucznej inteligencji w ujęciu Huberta L. Dreyfusa (cz. 1), "Tarnowskie Studia Teologiczne" XIII (1994), s. 51-81.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z nauk teologicznych, Instytut Teologiczny w Tarnowie, 1984

Licencjat z nauk humanistycznych, Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej, 1993

Stypendium doktoranckie, The Catholic University of America, 1993

Doktorat z nauk humanistycznych, Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej, 1995

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, 2010-

Zajęcia zlecone w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym UKSW, 2008-2009

Zajęcia zlecone na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2009

Zajęcia zlecone na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, 2003-

Adiunkt w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, 1997-2003

Zajęcia zlecone w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, 1991-1997

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

I Nagroda w Kategorii Stron Internetowych dla portalu www.opoka.org.pl na XXV Międzynarodowym Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów w Niepokalanowie (z Fundacją "Opoka"), 2010

Nagroda specjalna tygodnika "Computerworld" w corocznym konkursie Lider informatyki (z Fundacją "Opoka"), 2009

Nagroda Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia "Totus medialny" (z Fundacją "Opoka"), 2007

Internetowy Obywatel Roku 2003 - nagroda za wkład w budowę społeczeństwa informacyjnego, 2004

I nagroda w konkursie "Świat Zofii" w domu i szkole Wydawnictwa Jacek Santorski & Co., 1998

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, członkostwo, 2011-

Polskie Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej im. Jana Pawła II, członkostwo, 2010-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Współautor projektu badawczego zespołowego "Media w Kościele i Kościół w mediach. Edukacja medialna, dziennikarska i w zakresie public relations z zastosowaniem technologii Web 2.0 w Kościele w Polsce", 2011

6 grantów edukacyjnych ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, realizowanych w Instytucie Teologicznym w Tarnowie, kierownik zespołu, 1999-2002

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH (wybrane)

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, 2003?

Konsultor Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, 2009?

Członek Zespołu Medialnego przy kard. Kazimierzu Nyczu, 2011?

Prezes zarządu ogólnopolskiej Fundacji "Opoka" założonej przez Konferencję Episkopatu Polski, 1998?2008

Dyrektor programowy diecezjalnego Radia Dobra Nowina, 1993-1997

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach