Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj

I A. OBSZARY BADAŃ

misjologia, teologia misji, historia misji w Azji i Oceanii, religie Azji, tłumaczenia misyjne

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

missiology, mission theology, history of missions in Asia and Oceania, Asian religions, missionary translations

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Teologiczne podstawy misji według Jana Pawła II, Warszawa 2008.

2.   Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Warszawa 2013.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Odkupienie a dialog międzyreligijny. Materiały z sympozjum w Obrze 20-21 kwietnia 1998 r., Poznań 1999.

2.   (współred.:J. Różański), Polscy oblaci w służbie Polonii Kanadyjskiej, Pelplin 2007.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Forms of Work of the Oblates of Mary Immaculate Among Polish Immigrants in the Prairies of Canada (1898-1926), "Vie Oblate Life" (Ottawa) 56 (1997) s. 363-401 oraz 57 (1998) s. 27-76.

2.   Teologiczne podstawy dialogu międzyreligijnego w nauczaniu Jana Pawła II, "Collectanea Theologica" 2 (1998) s. 75-107.

3.   Początki pracy Misjonarzy Oblatów M.N. wśród polskich emigrantów na kanadyjskich preriach - parafia Ducha Świętego w Winnipeg 1898-1926, "Collectanea Theologica" 2 (2000) s. 127-151.

4.   Określenie działalności misyjnej w 'Redemptoris missio', "Collectanea Theologica" 71 (2001) nr 2, s. 157-172.

5.   (współaut.: M. Lis, R. Krauz), Vingt années de présence des Oblats de Marie Immaculée ? Madagascar, "Vie Oblate Life" 60 (2001) s. 205-232.

6.   Pierwsze wspólnoty chrześcijańskie i ich misyjny charakter, "Collectanea Theologica" 2 (2002) s. 45-62.

7.   Maryjna pobożność Kościoła na Madagaskarze, "Annales Missiologici Posnanienses" 14 (2004) s. 97-114.

8.   Tragedia oblatów polskiej prowincji w czasie wojny 1939-1945, w: J. Pielorz, Martyrologium polskich oblatów 1939-1945. Historia polskich Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, którzy w czasie II wojny światowej byli deportowani do obozów koncentracyjnych, zabici, aresztowani lub umarli z powodu wojny, Poznań 2005, s. 19-35.

9.   Duchowość misyjna. Między "Ad gentes" a "Redemptoris missio", "Annales Missiologici Posnanienses" 15 (2006) s. 19-36.

10.   Polish Oblates on Mission in Asia, "Vie Oblate Life" 67 (2008) s. 209-229.

11.   Témoignage d´une Église d´Afrique au service de la Réconciliation, w: J. Ndi-Okalla (red.), Le deuxi?me synde africain face aux défis socio-économiques et éthiques du continent, Paris 2009, s. 185-193.

12.   Obraz mieszkańców Madagaskaru w perspektywie najdawniejszych religijnych tekstów w języku francuskim, w: P. Zając (red.), Konflikty perspektyw w historii i praktyce misji, Poznań 2009, s. 119-127.

13.   Pole pracy Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Cejlonie w XIX w., "Annales Missiologici Posnanienses" 17 (2010) s. 51-69.

14.   Translations of verbal expressions of faith as the prophetic dimension of missionary work, w: M. Delgado i M. Sievernich (red.), Mission und Prophetie in Zeiten der Interkulturalität, s. 279-289.

15.   Biblijne odniesienia encykliki "Redemptoris missio", "Studia Theologica Varsaviensia" 2 (2011) s. 79-98.

16.   Cel misji w perspektywie teologii Królestwa Bożego, "Lumen gentium. Zeszyty Misjologiczne" 1 (2012) s. 132-149.

17.   Missiology in Poland, w: M. Poon, M. Rostkowski, and J. Roxborogh (red.), Mission, Memory and Communion: Documenting World Christianity in the Twenty-First Century, Singapore 2013, s. 145-154.

18.   A New Paradigm of the Parish as a Result of the Pastoral Openness of the Missionary Oblates of Mary Immaculate to the Phenomenon of Polish Immigrants in Canada, w: C. H. Im i A. Yong (red.), Global Diasporas and Mission, Oxford, UK 2013.

19.   Le travail des Oblats dans l'Apostolat de la mer a Toamasina (Tamatave), Madagascar, Oblatio. Revue de Vie Oblate. Review of Oblate Life. Revista de Vida Oblata 2 (2013) nr 2, s. 221-227.

20.   Misje inter gentes jako azjatycka próba uwspółcześnienia misji ad gentes, w: L. Fąs (red.), Początki doktrynalne misji, Pieniężno, 2013, s. 311-318.

21.   A New Paradigm of the Parish as a Result of the Pastoral Openness of the Missionary Oblates of Mary Immaculate to the Phenomenon of Polish Immigrants in Canada, w: Ch. H. Im & A. Yong (red.), Global Diasporas and Mission, Oxford, UK, 2014, s. 158-165.

22.   Dialog międzyreligijny w pierwszych dokumentach i gestach papieża Franciszka, Veritati et Caritati 2 (2014) s. 91-104.

23.   Wrota torii jako szintoistyczna ikona przestrzenna, w: W. Cisło & J. Różański (red.), Miejsca modlitwy i miejsca święte w religiach świata, Pelplin, 2014, s. 263-277.

24.   Czy istnieją teologiczne wytyczne dla tłumaczeń?, w: G. Cyran & E. Skorupska-Raczyńska (red.), Język . Religia. Tożsamość, t. XII, Gorzów Wielkopolski, 2015, s. 92-103.

25.   Jan z Montecorvino i pierwsza stolica biskupia w Pekinie, w: A. Zając (red.),Między papieżem a Wielkim Chanem. O franciszkanach w Azji środkowo-wschodniej, Kraków, 2015, s. 153-176.

26.   Modlitwa szintoistyczna, w: W. Cisło & J. Różański (red.), Modlitwa w religiach świata, Warszawa, Pelplin, 2015, s. 273-293.

 

Członkostwo w redakcjach pism naukowych

- Redaktor naczelny Annales Missiologici Posnanienses, t. 13 (2003) - 18 (2012)

- Członek redakcji Studia Theologica Varsaviensia (2008-   , sekretarz 2008-2012)

- Członek redakcji Kultura Media Teologia (2014- )

 

IV WYKSZTAŁCENIE

- Magisterium (trzy razy):

1) w systemie polskim, z teologii, 1991,

2) w systemie kanadyjskim, z teologii (Master of Art in Theology), 1996,

3) w systemie kanadyjskim, z misjologii (Master of Art in Missiology), 1996

- Doktorat z misjologii, Teologia misji w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1998), Warszawa, ATK 1999.

- Habilitacja z misjologii, Kształtowanie się podstawowych tekstów wiary w języku malgaskim, Warszawa, UKSW 2013.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

(naukowe)

- Wykładowca misjologii w WSD Misjonarzy Oblatów M.N. w Obrze,1996-2005

- Adiunkt przy katedrze teologii misji, obecnie katedrze misjologii, 2005-

- Obecnie profesor UKSW w katedrze misjologii

(funkcje pełnione na rzecz UKSW)

Pełnomocnik Dziekana ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej

(inne)

- Staż misyjny na Madagaskarze, 2000-2001 oraz 2011-12

- Staż misyjny w Turkmenistanie, 2004

 

VI PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

- Członek AERO ? Association d?études et de recherches oblates ? Association for Oblate Studies and Research (2002-2012, w latach 2006-2012 sekretarz stowarzyszenia)

- Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Misyjnej Olimpiady znajomości Afryki (od 2005)

- Członek-założyciel i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Misjologów Polskich (od 2006)

- Członek International Association of Catholic Missiologists (od 2007), w latach 2007-2013 członek zarządu

- Członek International Association for Mission Studies (od 2008)

 

VII ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

- Formator w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, 1996-2005

- Członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi wchodzącej w skład Rady Episkopatu Polski ds. Dialogu Religijnego, 2001-

- Sekretarz Regionu Europy przy Konferencji Oblackich Przełożonych Wyższych Europy - Conférence Interprovinciale d'Europe, 2007-2011

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach