Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj

I A. OBSZARY BADAŃ

misjologia, teologia misji, historia misji w Azji i Oceanii, religie Azji, tłumaczenia misyjne

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

missiology, mission theology, history of missions in Asia and Oceania, Asian religions, missionary translations

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Ks. Wojciech Kluj

Strona: http://misjologia.uksw.edu.pl/pl/wojciech-kluj