Prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek

I A. OBSZARY BADAŃ

języki biblijne, targumy, egzegeza żydowska, antropologia biblijna, geografia biblijna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Biblical languages, Targums, Jewish exegesis, Biblical anthropology, Biblical geography

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Posłannictwo Jezusa Chrystusa według czwartej Ewangelii, Warszawa 2003.

2.   Balaam i jego wyrocznie (Lb 22-24) w tradycji targumicznej, Warszawa 2011.

3.   (wstęp i oprac.) Hebrajsko-polski Stary Testament. Pięcioksiąg wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Warszawa 2003; Hebrajsko-polski Stary Testament. Prorocy wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Warszawa 2008; Hebrajsko-polski Stary Testament. Pisma wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, transliteracją oraz indeksem rdzeni, Warszawa 2010.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Sefer Elijahu - żydowska Apokalipsa Eliasza, "Studia Judaica" 1 (2004) s. 123-137.

2.   Zbawienie poza miastem. Biblijne spojrzenie na miasto i obszar poza jego bramami, "Communio" 5 (2006), s. 44-53.

3.   Moja córko, czyż nie powinnam ci poszukać spokojnego miejsca, w którym byłabyś szczęśliwa? (Rt 3,1). Specyfika retoryki bohaterek Księgi Rut, "Collectanea Theologica" 2 (2006) s. 105-129.

4.   Wzór cierpliwości i wytrwałości. Hiob w literaturze apokryficznej, "Studia Theologica Varsaviensia" 1 (2007) s. 25-38.

5.   Targum do Księgi Ezechiela, "Collectanea Theologica" 4 (2007), s. 139-155.

6.   Abraham w Dziejach Apostolskich, "Biblica et Patristica Thoruniensa" 1 (2008), s. 181-200.

7.   Pieśń nad Pieśniami w interpretacji feministycznej, "Collectanea Theologica" 4 (2008) s. 113-122.

8.   Zobaczyć Ojca w Synu w Ewangelii św. Jana, "Verbum Vitae" 16 (2009) s. 145-159.

9.   Aramejska wersja Księgi Jonasza, "Biblica et Patristica Thoruniensa" 2 (2009) s. 87-97.

10.    "Bóg wszelkiej potęgi i mocy, obrońca ludu izraelskiego" - królowanie Pana w Księdze Judyty, "Scripturae Lumen" 1 (2009) s. 93-106.

11.    Świątynia w literaturze targumicznej, "Collectanea Theologica" 2 (2009) s. 65-76.

12.    Księga Kapłańska w literaturze targumicznej, "Collectanea Theologica" 4 (2010) s. 115-133.

13.    Księga Nahuma w tradycji targumicznej, "Collectanea Theologica" 81 (2011) nr 4 , s. 101-120.

14.    Księga Rut w interpretacji Józefa Flawiusza w "Dawnych dziejach Izraela", w: Pieśniami dla mnie Twoje przykazania, red. W. Chrostowski, Warszawa 2003, s. 169?186.

15.    Karola Wojtyły i Jana Pawła II spotkania z Ziemią Świętą, w: Ioannes Paulus II - in memoriam, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 225-245.

16.    Obraz Abrahama w literaturze apokryficznej, w: Przybliżyło się Królestwo Boże, red. W. Chrostowski, Warszawa 2008, s. 295-311.

17.    "Zbawienie mej duszy nastąpi dzięki modlitwie do Pana" (TgJon 2,10b). Rola modlitwy w targumach, w: Jak śmierć potężna jest miłość, red. W. Chrostowski, Ząbki 2009, s. 250-258.

18.    Zbawienie narodów w Starym Testamencie, w: Stary Testament a religie, red. I.S. Ledwoń, Lublin 2009, s. 237-320.

19.    Twój naród będzie moim narodem, twój Bóg będzie moim Bogiem - wyznanie Rut w interpretacji targumu (Rt 1,16-17), w: Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58), red. W. Linke, Niepokalanów 2010, s. 309-324.

20.    Tablica narodów jako "mapa" Starego Testamentu, materiały z V Kaliskich Spotkań z Kulturą: Biblia, topografia, architektura, Centrum Kultury i Sztuki, Kalisz, 22 maja 2009, Kalisz 2010, s. 56-68.

21.    Apokalipsa Sofoniasza. Wprowadzenie. Tłumaczenie i Noty, w: Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. M. Parchem, Kraków 2010, s. 133-168.

22.    Apokalipsa Adama. Wprowadzenie. Tłumaczenie i Noty, w: Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. M. Parchem, Kraków 2010, s. 201-228.

23.    Apokalipsa Eliasza. Wprowadzenie. Tłumaczenie i Noty, w: Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. M. Parchem, Kraków 2010, 229-280.

24.    Testament Izaaka, Wprowadzenie. Tłumaczenie i Noty, w: Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. M. Parchem, Kraków 2010, s. 453-481.

25.    Testament Jakuba, Wprowadzenie. Tłumaczenie i Noty, w: Pisma apokaliptyczne i testamenty, red. M. Parchem, Kraków 2010, s. 483-502.

26.    Stosunek pierwotnego Kościoła do pogan na tle statusu cudzoziemca w świecie hellenistyczno-rzymskim, w: Nowy Testament a religie, red. I. S. Ledwoń, Lublin 2011, s. 119-148.

27.    Pieśń Anny (1 Sm 2,1-10) w Targumie Jonatana, w: "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi", red. W.Chrostowski, B. Strzałkowska, Warszawa 2012, s. 351-378.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1982-1989

Studia doktoranckie, 1989/1990

Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii - Instytut Orientalistyki, Magisterium z filologii hebrajskej, 1997

Uniwersytet Hebrajski, Jerozolima, 1994-1995

École Biblique et Archéologique, Jerozolima, 1995

Doktorat teologii w zakresie biblistyki, UKSW, 2001

Habilitacja, UKSW, 2012

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Referent administracyjny, sekretarz redakcji Biuletynu ?Maqom? w Instytucie Dialogu Katolicko-Judaistycznego, UKSWw Warszawie, 1996-2002

Asystent ? stażysta Instytut Orientalistyki Uniwersytet Warszawski, 1997-1998

Wykłady zlecone z języka hebrajskiego oraz wprowadzenia do lektury Pisma Świętego na UKSW w Warszawie, 1996-2000

Asystent w Katedrze Filologii Biblijnej, Wydział Teologiczny UKSW, 2000-2001

Adiunkt w Katedrze Filologii Biblijnej, Wydział Teologiczny UKSW, 2001-2014

Opiekun Koła Naukowego Studentów Biblistyki WT UKSW, 2006-

Kierownik Katedry Filologii Biblijnej, Wydział Teologiczny UKSW, 2014-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2012

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, członek Zarządu, 2013-

Society of Biblical Literature

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekt badawczy G-89 - referencyjna i tematyczna baza danych dot. rejonów biblijnych we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii, uczestnictwo, 2004-2008