Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia dogmatyczna, sakramentologia, teologia znaków czasu

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

dogmatic theology, sacramentology, fheology of the signs of the time

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Naród w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1982.

2.   L'Eglise et la nation polonaise selon le cardinal Stefan Wyszyński, Peter Lang, Bern 1982.

3.   Weźmijcie Ducha Świętego, Warszawa 1987.

4.   Eucharystia - sakrament osoby i wspólnoty w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 1988.

5.   Naród w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wyd. II uzupełnione i poprawione, Warszawa, 1989.

6.   Przez sprawiedliwość ku miłości. Nauka społeczna kardynała Józefa Glempa, Wrocław 1991.

7.   Eucharystia. Dar i Ofiara, Ząbki 1997.

8.   Naród w dziejach zbawienia, Warszawa 2001.

9.   Bóg i człowiek, Warszawa 2001.

10.    Drogi współczesnego człowieka do "źródła życia", Warszawa 2004.

11.    Eucharystia. Dar i ofiara. Wydanie II uzupełnione i poszerzone, Ząbki 2005.

12.    W nadziei jesteśmy odkupieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI Spe Salvi, Warszawa 2008

13.    W nadziei już jesteśmy zbawieni. Komentarz do encykliki Benedykta XVI Spe salvi, wyd. II, uzupełnione i poprawione, Apostolicum, Ząbki 2009.

 

Artykuły naukowe

1.   Hope in Salvation and Salvation in Hope. In hope we are saved. A Commentary on Benedict XVI's encyclical letter Spe salvi, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/jl-wnadziei-en00.htm

2.   Eucharystia w teologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w: J. Krucina (red.) Eucharystia, Wrocław 1987, s. 307-391.

3.   W kierunku egzystencji człowieka, "Wrocławski Przegląd Teologiczny", 1 (1993) nr s. 49-56.

4.   Problem ateizmu w encyklikach Jana Pawła II "Studia Warmińskie", XXXV(1998) cz. II, s. 295-313.

5.   Teologia rzeczywistości ziemskich, "Collectanea Theologica", 69(1999) nr 3, s. 71-84.

6.   Bóg Ojciec, w: A. J. Nowak (red.), "Abba Ojcze", Lublin 2000, s. 169-189.

7.   Antropologia Kardynała Stefana Wyszyńskiego i jej wpływ na kulturę człowieka, "Communio" 21(2001) nr 3, s. 58-77.

8.   Wskazania Prymasa Tysiąclecia dla narodu polskiego, "Rocznik Teologii Katolickiej" 2002, s. 21-34.

9.   Nadzieja a Eucharystia, "Warszawskie Studia Pastoralne" 1(2005), s. 61-76.

10.    Wokół problemów ludzkiej nadziei, w: E. Robek (red.), Sytuacja Kościoła w zjednoczonej Europie, Warszawa 2005, s. 197-231.

11.    Teologia rzeczywistości ziemskich w kerygmacie kardynała Stefana Wyszyńskiego, "Studia Prymasowskie" 1/2007, s. 165-197

12.    Znaki czasu w hermeneutyce biblijno-teologicznej, "Homo Dei" LXXVI(2007) 3(283), 122-132.

13.    Miłość chrześcijańska w nauczaniu Ojca Świętego Benedykta XVI, "Ateneum Kapłańskie" 593(2008), z. 1, 90-94.

14.    Bóg i ateizm, w: E. Sienkiewicz, K. Góźdź (red.), Ku mądrości teologii, Szczecin 2008, s. 355-377.

15.    Posługa Prymasa Józefa Glempa na przełomie epok, w: K. Irmler, B. Bardziejowski, J. Stróżyński (red.), Troska Prymasów Polski o jedność Kościoła i Narodu, Poznań 2009, s. 53-61.

16.    Cierpienie i nadzieja. Komentarz do encykliki Benedykta XVI "Spe salvi", w: K. Góźdź, (red.), In Persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, t. 1, Lublin 2009, s. 923-932.

17.    Miłosierdzie Boże - wczoraj i dziś, w: K. Góźdź, K. Guzowski, (red.), Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia, Lublin 2010, s. 267-274.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, 1975

Doktorat z teologii, 1980

Habilitacja z nauk teologicznych, 1988

Profesor nauk teologicznych, 2002

Profesor zwyczajny, 2004

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Akademickie Studium Teologii Katolickiej w Warszawie przy Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciciela, 1983-1990

Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej II na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu; wykładowca teologii dogmatycznej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu, wykładowca teologii dogmatycznej w Filii Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu - Gorzowie Wielkopolskim, 1990-1997

Adiunkt na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, 1997-1998

Kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Fundamentalnej ATK/UKSW, 1998-2000

kierownik Katedry Teologii Współczesnej Sekcji dogmatycznej WT UKSW, 2000-2013

Kierownik Sekcji Teologii Dogmatycznej WT UKSW, 1997-2013

Kierownik Katedry Historii Dogmatów, Kierownik Instytutu Teologii Systematycznej, 2013

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda im Pietrzaka

Brązowy medal Komisji Edukacji Narodowej, 2009

Srebrny medal "Za długoletnią służbę" przyznany przez Prezydenta RP, 2011

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Towarzystwo Teologów Dogmatyków

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Warszawa, WT UKSW, In search of cultural cohabitation for present and future Europe: Christianity, Islam, Judaism, koordynator i kierownik

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Sędzia Trybunału w Sądzie Metropolitalnym w Warszawie, 1986-

Krajowy Asystent Kościelny Stowarzyszenia "Civitas Christiana" wybranym przez Konferencję Episkopatu Polski na 345 Zebraniu Plenarnym

Członek Rady przygotowującej Muzeum Jana Pawła II i ks. kard. Stefana Wyszyńskiego przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach