Ks. dr hab. Waldemar Linke

I A. OBSZARY BADAŃ

apokaliptyka, judaizm okresu Drugiej Świątyni, hermeneutyka biblijna, pisma Janowe, ewangelie synoptyczne

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

apocalyptic literature, Judaism of the Second Temple Period, biblical hermeneutics, Corpus Johanneum, Synoptic Gospels

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Jerozolima jako miejsce i uczestnik sądu Bożego w Apokalipsie według św. Jana, Warszawa 2005.

2.   Literacka ojczyzna Tobiasza. Tło kulturowe Tb jako klucz teologicznej lektury księgi, Warszawa 2013.

 

Artykuły naukowe

1.   Biblia w duchowości św. Pawła od Krzyża, w: W. Linke ? M. Miotk (red.), ?Zachować żywą pamięć o męce Jezusa?, Kielce 2004, s. 43-72.

2.   Królestwo Boże w tradycjach eucharystycznych (Mk 14,25; Mt 26,29; Łk 23,16-18). ?Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne? 38(2005), z. 2, s. 297-314.

3.   Semicki idiom w J 13,2, w: M. Rosik (red.), Żyjemy dla Pana, Wrocław 2005, s. 323-332.

4.   Natchnienie Księgi Tobiasza. Studium nietypowego przypadku, ?Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich? 3(2006), s. 235-255.

5.   Anioł (???????) w LXX Hi. Rozwój teologii czy języka religijnego?, ?Warszawskie Studia Teologiczne? 20(2007), nr 1, s. 75-94.

6.   Maria Magdalena w ewangeliach kanonicznych, ?Słowo Krzyża? 1(2007), s. 54-87.

7.   Księga Ezechiela w Apokalipsie według św. Jana, ?Collectanea Theologica? 77(2007), nr 4, s. 79-101.

8.   Śmierć Judasza w Dz 1,18 jako przykład śmierci prześladowcy, ?Biblica et Patristica Thoruniensia? 1(2008), s. 163-179.

9.   Chrystologiczny sens J 2,1-11, w: W. Cisło, Z. Kubacki (red.), Sens ludzkiej przygody, Warszawa 2008, s. 297-311.

10.    Pieśń nad Pieśniami w Ap? Aluzja literacka lub zbieżność wyrazowa w badaniach intertekstualnych, ?Collectanea Theologica? 78(2008) z. 4, s.71-103.

11.    Wzruszenie czy zdenerwowanie Jezusa? Uwagi do tłumaczenia J 11,33.38, czyli tłumacz samotny wobec tradycji, ?Sudia Theologica Varsoviensia? 46(2008) nr 1, s. 21-38.

12.    Spis ludności za Dawida w różnych interpretacjach teologicznych, ?Studia Theologica Varsaviensia? 47(2009), nr 2, s. 139-166.

13.    Małżeństwo Tobiasza i Sary w Księdze Tobiasza. Przyczynek do historii instytucji, ?Collectanea Theologica? 79(2009), nr 4, s. 31-45.

14.    Tytuł winy (titulus culpae) Jezusa (Mk 15,26; Mt 27,37; Łk 23,38; J 19,19). Król Jezus w Ewangeliach, ?Słowo Krzyża? 3(2009), s. 124-143.

15.    Dlaczego Jezus nie zezwalał na opłakiwanie zmarłych? Biblijne przykłady reakcji na śmierć bliskiej osoby, ?Warszawskie Studia Teologiczne? 22(2009), nr 1, s. 217-232.

16.    Testament Hioba. Wprowadzenie, tłumaczenie i noty, w: M. Parchem (red.), Pisma apokaliptyczne i testamenty, Kraków-Mogilany 2010, s. 341-392.

17.    Parabola o ziarnie gorczycy. Uwagi o konieczności hipotezy istnienia Q (Mt 13,31-33; Mk 4,30-32; Łk 13,18-21), w: D. Bartoszewicz (red.), Przed Twym miłosierdziem, Warszawa 2010, s. 119-137.

18.    Data powstania i temat główny Apokalipsy Jana we wczesnej tradycji kościelnej (od Kanonu Muratoriego do św. Augustyna), w: W. Linke (red.), Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58), Niepokalanów 2010, s. 325-345.

19.    Od skandalu niewinnego cierpienia do teologii męczeństwa. Męczennicy w okresie Drugiej Świątyni, ?Słowo Krzyża? 4(2010), s. 12-39.

20.    Wstęp do fragmentów Tykoniusza, w: D. Budzanowska, W. Linke (red.), Pierwsze łacińskie komentarze do Apokalipsy: Hipolit, Wiktoryn, Hieronim, Tykoniusz, Warszawa 2011, s. 167-189.

21.    Eschatologiczne znaczenie narodów w Nowym Testamencie, w: I. S. Ledwoń (red.), Nowy Testament a religie, Lublin 2011, s. 437-507.

22.    Od szabatu do niedzieli. Ciągłość i nieciągłość tradycji świętowania, w: B. Strzałkowska (red.), ?Więcej szczęścia jest w dawaniu, niż w braniu?, t. 2, Warszawa 2011, s. 1020-1033.

23.    ?Gwałt? a królowanie Boga. Studium logionu o Janie Chrzcicielu i królestwie Bożym (Mt 11,12-13; Łk 16,16), ?Warszawskie Studia Teologiczne? 24(2011), nr 2, s. 91-112.

24.    Krzyż ucznia, ?Łódzkie Studia Teologiczne? 20(2011), s. 207-223.

25.    Natchnienie tekstu biblijnego. Historia przekonania religijnego i dogmatu wiary, w: P. Walewski (red.), Wstęp ogólny do Biblii, Rumia 2011, s. 151-236.

26.    Cel misji u św. Pawła Apostoła: własne pisma Apostoła Narodów i Dz, ?Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne? 32(2012), z. 1(162), s. 27-55.

27.    Domine, salvum me fac! O co prosili Jezusa chorzy i przerażeni?, ?Ateneum Kapłańskie? 160(2013), z. 1(623), s. 14-26.

28.    Nowy Testament w Piśmie Świętym, ?Lumen Gentium. Zeszyty Misjologiczne? 33(2013), z. 2(165), s. 19-35.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magister teologii, 1991

Licencjusz nauk biblijnych, 1995

Doktor teologii w zakresie teologii biblijnej, 2002

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca, Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego (Łódź), wykładowca 1997-2001

Wykładowca, Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, 1998-2002

Wykładowca, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, 2003-

Adiunkt, UKSW, 2004-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Warszawskie Towarzystwo Teologiczne

Stowarzyszenie Biblistów Polskich

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Prowincjał Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach