Ks. dr hab. Mirosław Mejzner

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia patrystyczna, eschatologia, turystyka religijna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

patristic theology, eschatology, religious tourism

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   L'escatologia di Metodio di Olimpo, Roma ' Ząbki 2011 (s. 382).

 

Artykuły naukowe

1.   Odkupieńcza śmierć?, kolekcja ?Communio? 11 (1997), s. 226-231.

2.   Pragnienie piękna. Od platońskiego erosa do metodiańskiej hagneia (czystości), ?Communio? 28 (2008) 4, s. 19-31.

3.   Ludzkie ciało i nieśmiertelność. Wybrane przykłady z argumentacji Metodego z Olimpu o zmartwychwstaniu (De resurrectione II,19-25), ?Vox Patrum? 28 (2008) t. 52/1, s. 635-646.

4.   Duszpasterskie motywacje De resurrectione Metodego z Olimpu, w: P. Szczur (red.), Problemy duszpasterskie starożytnego Kościoła, Lublin 2009, s. 25-47.

5.   Lektura patrystyczna Pisma świętego, w: M. Kowalczyk (red.), Apostolat słowa Bożego, Warszawa 2010, s. 40-53.

6.   Dobry Pasterz a pasterze Kościoła w ?Sermo 46? św. Augustyna, ?Ruch Biblijny i Liturgiczny? 63 (2010) nr 3, s. 231-247.

7.   Il De resurrectione di Metodio d?Olimpo, w: Metodio d?Olimpo, La risurrezione, Roma 2010, s. 33-56.

8.   L?e?dos e l?och?ma. La critica al concetto origeniano di risurrezione nel contesto dell?escatologia intermedia nel De resurrectione di Metodio di Olimpo, w: H. Pietras, S. Kaczmarek (red.), Origeniana Decima: Origen as Writer. Papers of the 10th International Origen Congress, Krakow: 31.08 - 04.09.2009, Leuven - Paris - Walpole 2011, s. 907-918.

9.   Świętować czy odpoczywać? Refleksje o przeżywaniu niedzieli w pierwotnym Kościele, w: K. Konecki (red.), Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, Toruń 2011, s. 33-50.

10.    ?Zstąpienie do piekieł? w starożytności chrześcijańskiej, ?Communio? 31 (2011) 2, s. 90-108.

11.    The anthropological foundations of the concept of resurrection according to Methodius of Olympus, ?Studia Patristica? 54 (2012), Papers presented at the Sixteenth International Conference on Patristic Studies held in Oxford 2011, Leuven - Paris - Walpole 2013, s. 185-196.

12.    Tradycja a sukcesja apostolska w myśli Ireneusza z Lyonu i Tertuliana, ?Communio? 32 (2012) 2, s. 43-57.

13.    Miłosierdzie i/a sprawiedliwość Boga w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, ?Collectanea Theologica? 82 (2012) 3, s. 41-63.

14.    La miséricorde et la justice de Dieu dans les premiers si?cles de l?Eglise, w: Z. Prusaczyk (red.), La Miséricorde Divinedans les différentes religions. Actes du XIVe Congr?s de la Miséricorde Divine(17-19 février 2012), Paris ? Ząbki 2013, s. 5-35.

15.    Zapoznany nauczyciel wiary. Studium historyczno-teologiczne nad postacią Metodego z Olimpu, ?Teologia patrystyczna? 9 (2012), 23-40.

16.    Burzliwa epoka. Tło historyczno-religijne życia Wincentego Pallottiego, w: M. Kowalczyk. M. Mejzner (red.), Święty Wincenty Pallotti - Apostoł wiary, Warszawa 2013, s. 227-246.

17.    Biblijne przekazy na tle starożytnych cywilizacji mezopotamskich i ich artefaktów w British Museum, w: B. Strzałkowska (red.), Wybrany artefakty czasów biblijnych w Muzeum Brytyjskim, Warszawa 2013, s. 7-16.

18.    Walka dobra ze złem w ?Liście? Pseudo-Barnaby, ?Vox Patrum? 33 (2013) t. 59, s. 21-37.

19.    Noc Muzeów a sztuka chrześcijańska na przykładzie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, w: S. H. Zaręba, M. Choczyński (red.), Konsumując coolturę. Europejska Noc Muzeów w Warszawie 2013, Warszawa 2013, s. 197-212.

20.   Turista e/o pellegrino? Una questione di fede nel contesto dei viaggi odierni, w: M. Lintner,
God in Question. Religious language and secular languages, Brixen 2014, s. 225-234.

21.   Choroba: między karą za grzechy a współudziałem w zbawieniu, w: D. Pater (red.), Ból i
cierpienie ? ognisko światła i ciemności, Warszawa 2014, s. 88-101.

22.   Wartość dziewictwa w pismach Metodego z Olimpu do Bazylego z Ancyry, e-Patrologos 1/2
(2015), s. 34-46.

23.   Symbol apostolski w starożytnym Kościele, w: M. Kowalczyk, K. Marcyński, M. Mejzner
(red.), Wiara ? chrzest ? apostolstwo (Ołtarzew /CTA/ - UKSW, 25-26.04.2013), UKSW, Warszawa 2015, s. 16-33.

24.   Koncepcja nieśmiertelności człowieka w argumentacji rezurekcyjnej Metodego z Olimpu, Vox
Patrum 35 (2015) t. 63, 47-61.

25.   Antymacedoniański charakter De Spiritus Sancti potentia Nicetasa z Remezjany, e-Patrologos 1/4 (2015) 27-44.

26.   Zagadnienie wolności religijnej w nauczaniu Jana Pawła II, w: A. Lisnik, K. Grenova, M. Ambrozy (red.), Sociálne posolstvo Jána Pavla II. Pre dnešný svet. ?1989 a 25 rokov po...?, Ružomberok 2015, s. 660-668.

 

Czasopisma naukowe redagowane

Międzynarodowy Przegląd Teologiczny "Communio", członek zespołu redakcyjnego polskiej sekcji, 2009

"Miejsca Święte", dyrektor wydawca 2009-11, redaktor naczelny 2007-09

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, ATK, 1998

Licencjat z teologii i nauk patrystycznych IPA Rzym, 2003

Doktorat z teologii i nauk patrystycznych IPA Rzym, 2007; nostryfikacja WT UKSW, 2008

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca patrologii w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie, 2008

Zajęcia zlecone (wykłady i ćwiczenia) z patrologii na WT UKSW w Warszawie, 2008-2010

Zatrudnienie na 1/2 etatu na WT UKSW w Warszawie, 2010-2011

Adiunkt na Wydziale Teologicznym UKSW, 2011

Wykładowca w Centrum Teologii Apostolstwa (Ołtarzew), 2012-

Pracownik Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów w Warszawie (opiekun duchowy lub przewodnik), 2007-2011

Sekretarz redakcji czasopisma e-Patrologos (od 2014)

Dziekan Studiów WSD Ołtarzew (od 2011)

Kierownik kursu koordynatorów wolontariatu na ŚDM (Kraków 2016)

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Złoty medal ?Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej? przyznany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za wybitne zasługi dla pamięci i tożsamości narodowej Polaków, 2011

Mistrz w Turnieju Szachowym o Puchar Rektora UKSW, 2013

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

International Association of Patristic Studies (I.A.P.S.)

Sekcja Patrystyczna przy Radzie Naukowej KEP

Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (ET)

Członek Polskiej Rady International Association of Patristic Studies (I.A.P.S.; od 2015)

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Przynależność do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego

Radca Domu Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Rzymie, 2004-2006

Prefekt Studiów w WSD Ołtarzew, 2011-

Przewodniczący Komisji ds. Zebrania Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 2013-

Moderator Zebrania Prowincjalnego i Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (2016)

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach