Prof. dr hab. Jerzy Olędzki

I A. OBSZARY BADAŃ

nauki społeczne, w tym: nauki o mediach, nauki o polityce, komunikowanie społeczne i public relations, komunikowanie międzynarodowe

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

social science, including: mass media, political science, public communication and public relations, international communication

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

PBN - Jerzy Nowak