Ks. prof. dr hab. Marek Parchem

I A. OBSZARY BADAŃ

Księga Daniela, apokaliptyka żydowska z okresu Drugiej Świątyni, apokryfy Starego Testamentu, zwoje z Qumran, język aramejski, archeologia biblijna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Jewish apocalyptic, Old Testament pseudepigrapha, Qumranology, Aramaic language, Biblical archaeology

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Pojęcie królestwa Bożego w Księdze Daniela oraz jego recepcja w pismach qumrańskich i w apokaliptyce żydowskiej (Rozprawy i Studia Biblijne, 9), Warszawa 2002.

2.   The ?New? Picture of David. Exegetical Analysis of 2 Sam 11,27b-12,15a, Toruń 2005.

3.   Świątynia według zwoju z groty 11 w Qumran (Rozprawy i Studia Biblijne, 22), Warszawa 2006.

4.   Księga Daniela. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Stary Testament, 26), Częstochowa 2008.

5.   Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle pism z Qumran (Rozprawy i Studia Biblijne, 30), Warszawa 2008.

6. Księga Daniela. Wstęp, przekład, komentarz (Podręczny Komentarz Biblijny, 5), Tarnów 2012.

7.   Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Biblica et Judaica, 1), Bydgoszcz 2013.

8. Biblijny język aramejski: gramatyka, kompletne preparacje, słownik (Biblica et Judaica, 5), Pelplin 2016.

 

Serie naukowe redagowane

1. Pisma apokaliptyczne i testamenty (Apokryfy Starego Testamentu, 2), Kraków ? Mogilany 2010.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Wybrane motywy wspólne dla Księgi Apokalipsy i literatury qumrańskiej, ?Collectanea Theologica? 75 nr 3 (2005) 85-123.

2.   Księga Ezechiela w Qumran, ?Collectanea Theologica? 77 nr 4 (2007) 103-138.

3. Apokaliptyczny obraz Boga jako Wojownika w Mdr 5,17-23, w: W. Chrostowski (red.), ?Przybliżyło się królestwo Boże? (Mk 1,15), Warszawa 2008, 404-416.

4.   Księga Jonasza i osoba proroka w literaturze międzytestamentalnej i późniejszej tradycji żydowskiej, ?Biblica et Patristica Thoruniensia? 2 (2009) 49-85.

5. Motyw mitycznego feniksa w literaturze międzytestamentalnej: Ezechiel Tragik, 3 Bar, 2 Hen, w: W. Chrostowski (red.), ?Jak śmierć potężna jest miłość?, Warszawa 2009, 345-379.

6.   Zmartwychwstanie, odpłata po śmierci i życie wieczne w literaturze międzytestamentalnej, ?Verbum Vitae? 15 (2009) 99-142.

7.   Księga Kapłańska w Qumran, ?Collectanea Theologica? 80 nr 4 (2010) 85-114.

8.   Wprowadzenie do apokaliptyki, w: M. Parchem (red.), Pisma apokaliptyczne i testamenty, Kraków - Mogilany 2010, 21-114.

9.    Apokalipsa Barucha grecka. Wprowadzenie, tłumaczenie i noty, w: M. Parchem (red.), Pisma apokaliptyczne i testamenty, Kraków - Mogilany 2010, 169-199.

10.    Apokalipsa Daniela. Wprowadzenie, tłumaczenie i noty, w: M. Parchem (red.), Pisma apokaliptyczne i testamenty, Kraków - Mogilany 2010, 281-301.

11.    Testament Mojżesza. Wprowadzenie, tłumaczenie i noty, w: M. Parchem (red.), Pisma apokaliptyczne i testamenty, Kraków - Mogilany 2010, 305-340.

12.    Struktura literacka i przesłanie teologiczne modlitwy Barucha w 2 Bar 21, w: W. Chrostowski (red.), ?Ex Oriente Lux?, Warszawa 2010, 364-377.

13.    Dlaczego Bóg stworzył świat? O przyczynie stworzenia świata w świetle pism apokaliptycznych, w: W. Linke (red.), Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58), Niepokalanów 2010, 461-483.

14. Krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu, w: P. Walewski (red.), Wstęp ogólny do Biblii (Series Religiologica Pomeraniae, 2), Rumia 2011, 19-151.

15.    Hymn do Stworzyciela - psalm mądrościowy z Qumran (11Q5 26,9-15), w: B. Strzałkowska (red.), ?Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu?, t. III, Warszawa 2011, 1177-1199.

16. Hymn o Bogu Stwórcy (Rdz 1,1-2,4a) w interpretacji Księgi Jubileuszów (Jub 2), ?Biblica et Patristica Thoruniensia? 4 (2011) 127-153.

17. Peszer do Księgi Nahuma (4Q169) z Qumran - aluzje do wydarzeń historycznych z I w. przed Chr., ?Collectanea Theologica? 81 nr 4 (2011) 63-100.

18.    Rola Michała w przekazach o ?buncie w niebiosach? oraz ?upadku aniołów?, w: H. Oleschko, S. Łącki (red.), Michał Archanioł, t. I: Zagadnienia teologiczne, Marki 2012, 123-164.

19. Upbringing in the Book of Daniel - The Ideal of a Young Jewish Man according to Daniel 1:3-7, ?Verbum Vitae? 21 (2012) 65-82.

20.    Teofania w 1 Hen 1,3c-9 w kontekście tradycji biblijnej, w: R. Bartnicki (red.), Studia z biblistyki, t. VIII, Warszawa 2012, 73-108.

21. Aborcja w Starym Testamencie oraz w literaturze międzytestamentalnej, w: W. Chrostowski, B. Strzałkowska (red.), ?Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi?, Warszawa 2012, 485-509.

22. Postać Daniela w apokryficznym utworze ?Żywoty proroków? (Vitae prophetarum, 4), ?Collectanea Theologica? 83 nr 2 (2013) 45-75.

23. Nauka o istotach niebiańskich w Księdze Daniela: kontynuacja wcześniejszych tradycji biblijnych oraz nowy wkład do angelologii Starego Testamentu, ?Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie? 21 (2014) 65-86.

24. Jozue w Qumran: zwoje biblijne (4Q47-48, XJozue), tekst parabiblijny (4Q123), wzmianki o osobie Jozuego (CD 5,4; 1Q22 1,11; 4Q175 21) oraz apokryficzny cykl Jozuego, tj. Apokryf Jozuego (4Q378-379, 4Q522, 5Q9, Mas1l), ?Collectanea Theologica? 84 nr 4 (2014) 131-173.

25. Teologiczne znaczenie terminu ?niebiosa? jako zastępczego określenia Boga w tradycji biblijnej oraz w literaturze rabinicznej, w: M. Szmajdziński (red.), Gloriam praecedit humilitas (Prz 15,33), Częstochowa 2015, 515-533.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Doktorat: nauki teologiczne w zakresie biblistyki (Pojęcie królestwa Bożego w Księdze Daniela oraz jego recepcja w pismach qumrańskich i w apokaliptyce żydowskiej), UKSW, obrona w 2001.

Licencjat nauk biblijnych (The ?New? Picture of David. Exegetical Analysis of 2 Sam 11,27b-12,15a), Papieski Instytut Biblijny, Rzym; Uniwersytet Hebrajski, Jerozolima, obrona w 2005.

Habilitacja: nauki teologiczne w zakresie biblistyki (Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle pism z Qumran (Rozprawy i Studia Biblijne, 30), Warszawa 2008), UKSW, obrona w 2009.

Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych (2015).

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca w WSD w Pelplinie (afiliowanym do UMK w Toruniu), 2005-

Adiunkt w Katedrze Literatury Międzytestamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW, 2005-2010

Kierownik Katedry Literatury Międzytestamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW, 2010-

Profesor nadzwyczajny UKSW, 2010

Redaktor naukowy serii wydawniczej: Biblica et Judaica, Wydawnictwo ?Bernardinum?, Pelplin

 

(funkcje pełnione na rzecz UKSW)

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich UKSW.

Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów UKSW.

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członek zwyczajny

Society of Biblical Literature (Atlanta, USA), członek zwyczajny

Catholic Biblical Association of America (Washington, USA), członek zwyczajny

 

VII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Krytyka tekstu Starego i Nowego Testamentu, badania statutowe, UKSW, 2011.

Archeologia Starego Testamentu na tle archeologii i historii starożytnego Bliskiego Wschodu: paleolit, mezolit, neolit, chalkolit, okres brązu i okres żelaza, badania statutowe, UKSW, 2012.

Archeologia a historia Starego Testamentu. Część 2: okres perski, okres hellenistyczny, okres rzymski, badania statutowe, UKSW, 2013.

Gramatyka języka aramejskiego, badania statutowe, UKSW, 2014.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach