Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński

I A. OBSZARY BADAŃ

antropologia teologiczna, historia teologii włoskiej, personalizm chrześcijański, duchowość chrześcijańskiego Wschodu, teologia ekumeniczna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Il principio personalistico nel pensiero ecclesiologico di Karol Wojtyła, Romae 1990, ss. XVI-330.

2.   Szkice o wierze, Katowice 2005, ss. 207.

3.   Metoda teologiczna według szkoły mediolańskiej. Studium historyczno-dogmatyczne, Warszawa 2006.

4.   Z historii problemu łaski, Warszawa 2010, ss. 129

5.   Personalizm wiary według Jeana Mouroux, Warszawa 2011, ss. 158.

6.   The Christian Faith. Approaches to Theological Anthropology, Warszawa 2011, ss. 112.

7.   L'uomo dell'alleanza. Antropologia biblica, Lublin 2012, ss. 194.

8.   Włoska antropologia teologiczna. Studium historyczno-dogmatyczne, Łódź 2012, ss. 404.

 

Artykuły naukowe (wybrane)

1.   Odnowione perspektywy wykładu chrystologicznego według szkoły mediolańskiej, w: Spotkanie miłości z miłosierdziem, Ząbki 2006, 381-392.

2.   Kościół w Polsce wobec współczesnej rzeczywistości, w: K. Góźdź, K. Michalczak (red.), Teologia znaków czasu. Dogmatycy wobec polskiego "dziś" Kościoła, Poznań 2008, s. 23-38.

3.   Historyczne uwarunkowania wykładu antropologicznego w teologii, "Łódzkie Studia Teologiczne" 17(2008), s. 271-280.

4.   System Chrystiana Wolffa i manualistyka teologiczna, "Studia Theologica Varsaviensia" 2(2008), s. 135-146.

5.   Dwa obrazy jednego Boga, "Teologia w Polsce" 3,2 (2009), s. 213-228.

6.   Wiara i nowoczesny świat. Na marginesie myśli kard. Jeana-Marie Lustigera (1926-2007), "Łódzkie Studia Teologiczne" 18(2009), 185-195.

7.   Zawierzenie i świętość. Z problematyki autorytetu w Kościele, w: B. Bogołębska, M. Worsowicz (red.), Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej, Łódź 2011, s. 11-26.

8.   Philosophical Education by Marsilio Ficino, "Studia Universitatis Babes-Bolyai" 1(2011) LVI,1, s. 5-13.

9.   Alle fonti del dialogo interreligioso (U źródeł dialogu międzyreliginego), w: S. Skobel - A. Perzyński (red.), "Największa jest miłość" (1 Kor 13,13), Łódź 2011, s. 103-109.

10.    Stare bukłaki i nowe wino. Intellectus fidei w ponowoczesnym świecie, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 45,1(2012), s. 43-52.

11.    Spotkanie wiary z niewiarą. Na marginesie książki Michaela Novaka, Boga nikt nie widzi, w: I. Bokwa - M. Jagodziński (red.), Wobec nowego ateizmu, Warszawa 2011, 255-274.

12.    Wiara i doświadczenie. Na marginesie sporu modernistycznego, w: Racjonalność wiary. Studia Theologiae Fundamentalis, t. 3, 2012, s. 167-175.

13.    Niepełnosprawność w kontekście kary Bożej i Bożego Miłosierdzia, w: S. Skobel - A. Perzyński (red.), Niepełnosprawni w Państwie i w Kościele, Łódź 2012, 70-81.

14.    W kierunku prawdy w ponowoczesnym świecie, w: K. Góźdź, J. Chyła (red.), Teologia wobec nurtu ponowoczesności, Pelplin 2012, 137-149.

15.    Miłość społeczna w nauczaniu Benedykta XVI, "Łódzkie Studia Teologiczne" 21(2012), 223-232.

16.    The Action of God in Human Life. Towards experiential dimension of effects of grace, "Łódzkie Studia Teologiczne" 21(2012), 209-222.

17.    Nadprzyrodzoność, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 630.

18.    Natura czysta, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 806-807.

19.    Natura i łaska, w: Encyklopedia Katolicka, t. 13, Lublin 2009, kol. 807-808.

20.    Nowa teologia, w: Encyklopedia Katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 19-20.

21.    Synergizm, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013.

22.    Systemy łaski, w: Encyklopedia Katolicka, t. 18, Lublin 2013.

 

Czasopisma naukowe redagowane

"Łódzkie Studia Teologiczne", członek Zespołu Naukowego

"Studia Universitatis Babes-Bolyai" (Cluj-Napoca: Rumunia), recenzent

"Teologia w Polsce", recenzent

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magister teologii, Wydział Teologiczny ATK, 1986

Doktorat, Wydział Teologiczny Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (PUTA) w Rzymie, 1990

Habilitacja, Wydział Teologiczny UKSW, 2006

Profesor nadzwyczajny UKSW, 2007

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt, Katedra Teologii Dogmatycznej II na Wydziale Teologicznym ATK, 1992-

Wykłady z teologii ekumenicznej oraz etyki środowiskowej, Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW w Łodzi, 2011-

Prefekt studiów a następnie prorektor ds. naukowych, WSD Archidiecezji Łódzkiej, 1990-2010

Wykładowca teologii dogmatycznej, WSD w Łodzi, 1990-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, 2012

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Rada Naukowa Wydawnictwa Śląska Szkoła Ikonograficzna (Zabrze), członkostwo

Rada Programowa Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, członkostwo

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Cenzor publikacji teologicznych przy Kurii Archidiecezji Łódzkiej

Cenzor teologiczny dzieł publikowanych Sługi Bożego o. Anzelma Gądka (1884-1969) w związku z prowadzonym na poziomie diecezjalnym procesem beatyfikacyjnym, 2004-

Przewodniczący sekcji Klubu Inteligencji Katolickiej w Łodzi

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach