Dr Marek Robak

I A. OBSZARY BADAŃ

komunikacja cyfrowa, technologia informacyjna mediów i architektura aplikacji internetowych, teoria Internetu (filozofia, etyka, teologia i socjologia Sieci), metodologia badań Internetu i multimediów (statystyka, analiza ruchu, text mining, user experience), wpływ Internetu na katolicyzm

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

digital communication, media information technology, web applications architecture, theory of the internet (philosophy, ethics, social science and theology of the web), methodology of internet and multimedia research (statistics, traffic analysis, text mining, user experience), impact of the internet on Catholicism

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Marek Robak

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach