Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański

I A. OBSZARY BADAŃ

misjologia, antropologia misyjna, misje w Afryce, kultury Środkowego Sudanu, inkulturacja Ewangelii

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

missiology, missiological antropology, missions in Africa, cultures of Central Sudan, inculturation

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Ks. Jarosław Różański

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach