Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia fundamentalna, teoria kultury i mediów, ekumenizm, religiologia, nowa ewangelizacja

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

fundamental theology, culture and media theory, ecumenism, religiology, new evangelization

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Spes quaerens intellectum. Espérance et compréhension dans l'herméneutique de Paul Ricoeur (1984)

2.   Antropologia i teologia fundamentalna. Studium antropologii teologicznofundamentalnej Wolfharta Pannenberga (1993)

3.   Święty Kościół powszedni (1997)

4.   (współaut.), Ojcostwo i miłosierdzie (1999)

5.   Świadectwo i sens (2001)

6.   Tajemnica Jezusa (2001)

7.   Medytacja dla bliskich. Tryptyk rzymski (2003)

8.   Prorok i błazen. Szkice z teologii narracji (2005)

9.   Medytacje z Herbertem (2006)

10.    (współaut.), Nikt nie ma większej miłości... Męczeństwo księży gostynińskich w latach drugiej wojny światowej (2009)

11.    Geografia wiary (2010)

12.    Teologia fundamentalna (t. 1-2, 2010)

13.    (współaut.), Kultura, media, teologia. Metodyka pisania prac dyplomowych, Płock (2013)

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Kościół i pieniądze (1993)

2.   (współred.), Europa 2001. Zaproszenie do odpowiedzialności.

3.   (współred.: S. Wierzbicki), Ks. Tadeusz Król, "Okruchy serca" (2002)

4.   (współred.: W. Góralski), Oddanie i wdzięczność. Recepcja II Synodu Plenarnego (2004)

5.   Teologia i... (2007)

6.   (oprac.), Abp Antoni Julian Nowowiejski, Listy z Tumskiego Wzgórza, Płock 2008, ss. 448.

7.   (oprac.), Abp Antoni Julian Nowowiejski, Z podróży do Ziemi Świętej, Płock 2008, ss. 119.

8.   (współred.), Oblicza współczesności (2008).

9.   (współred.), Zmartwychwstanie dzisiaj (2009).

10.    (współred.), Świt nad potokiem Jabbok (2009).

11.    (współred.), Niedźwiedź biskupa Korbiniana (2011).

12.    (współred.), Skąd Kościół. Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa (2011).

 

Artykuły naukowe

1.   Sposoby uzasadniania wiarygodności Kościoła w nowszej literaturze teologicznej, w: T. Dola (red.), Wiarygodność Kościoła, Opole 1997, s. 27-48.

2.   La condition pastorale de la théologie polonaise (s. 30-36); La théologie fondamentale (s. 82-92), w: H. Bourgeois, La théologie en Pologne aujourd'hui, Paris 1998.

3.   Tożsamość - narracyjność - teologia fundamentalna, w: J. Cuda. Społeczna aktualizacja tożsamości człowieka. Teologia fundamentalna w interdyscyplinarnym dialogu, Katowice 2004, s. 130-150.

4.   Theologie nach Auschwitz - die polnische Perspektive, w: M. Deselaers (red.), Dialog an der Schwelle von Auschwitz, B. II. Perspektiven einer Teologie nach Auschwitz, Kraków - Oświęcim - Lublin 2011, s. 77-113.

5.   Miejsce teologii na Uniwersytecie. W odpowiedzi na zarzuty, w: J. Krokos, M. Ryś (red.), Czy rozum jest w konflikcie z wiarą. W X rocznicę ogłoszenia encykliki "Fides et ratio", Warszawa 2011, s. 103-118.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magister teologii (w zakresie teologii dogmatycznej), 1979

Licencjat (w zakresie teologii dogmatycznej), 1980

Doktor teologii (w zakresie teologii fundamentalnej), 1984

Doktor habilitowany (w zakresie nauk teologicznych, teologia fundamentalna), 1993

Profesor ATK, 1997

Profesor (nauk teologicznych), 2001

Profesor zwyczajny, 2006

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Młodszy asystent na Wydziale Teologicznym KUL, 1979-1980

Profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (teologia fundamentalna, religiologia, ekumenizm), 1984-

Asystent na Wydziale Teologicznym KUL, 1988-1989

Adiunkt na Wydziale Teologicznym KUL, 1989-1994

Adiunkt na Wydziale Teologicznym ATK, 1994-1997

Profesor ATK, kierownik Katedry Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej, 1997-2001

Kierownik Katedry Prakseologii Apologijnej i Eklezjologii UKSW, 2002-

Kierownik Sekcji Teologii Fundamentalnej UKSW, 2005-2012

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda Rektora UKSW za osiągnięcia naukowe, 2002

I nagroda za najlepszą pracę magisterską o Płocku ("Dyplom dla Płocka") - dwukrotnie: w roku akademickim 2010/2011 i 2011/2012

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Komitet Nauk Teologicznych PAN, 2008-

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, 2004-2009

Centrum Nauki Polskiej, ekspert, 2012-

Zarząd Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce, 2007-

Rada Naukowa Laboratorium "Więzi", 2008-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Własny - Teologia narracji literackiej

Monika Przybysz - Crisis management w Kościele w Polsce

Karolina Witeska - Rzeźba sakralna Jerzego Jarnuszkiewicza

Anna Kurzawa - Rzeźba sakralna Gustawa Zemły

Mariola Andrychowska-Kozłowska - Żydzi, judaizm i zagłada w twórczości Zofii Kossak-Szcuckiej

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Konsultor Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 2012

Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego Dokumentów II Synodu Plenarnego, 1998-2001

Konsultor Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski i Członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Konferencji Episkopatu Polski, 1996-2006

Członek Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Rzymskokatolickim i Kościołem Starokatolickim Mariawitów, 1997-2012

Diecezjalny Referent ds. Duszpasterstwa Ekumenicznego, 1995-

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach