Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia fundamentalna, chrystologia fundamentalna, Jezus historyczny

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

fundamental theology, fundamental Christology, historical Jesus

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Jezus historii i wiary. Chrystologia fundamentalna Geralda O`Collinsa, Warszawa 2002.

2.   "A swoi Go nie przyjęli" (J 1,11). Teologicznofundamentalna interpretacja Third Quest, Warszawa 2006.

3.   Powołanie i warsztat teologa. Wprowadzenie do teologii, Tarnów 2012.

4.   Uczłowieczony Bóg. Chrystologia fundamentalna, Płock 2013.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Chrześcijaństwo w kontekście judaizmu i islamu, Warszawa 2003.

2.   (współred.: H. Seweryniak), Zmartwychwstanie dzisiaj, Płock 2009.

3.   (współred.: H. Seweryniak), Skąd Kościół? Wokół współczesnych pytań o początki chrześcijaństwa, Płock 2011.

4.   Powracanie apologii, Płock 2013.

 

Artykuły naukowe

1.   Współczesne rekonstrukcje "Testimonium Flavianum", "Ełckie Studia Teologiczne" 1/2000, s. 273-285.

2.   Wiarygodność historyczna procesu i śmierci Jezusa, "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 19/2001, s. 89-107.

3.   Ewolucja refleksji nad zmartwychwstaniem Chrystusa w "Warszawskiej Szkole Apologetycznej", w: Z. Falczyński (red.), Ksiądz Rektor Wincenty Kwiatkowski. Uczony i człowiek, Warszawa 2002, s. 120-147.

4.   Misteria pełne Boskiego blasku, "Communio" 1/2003, s. 41-58.

5.   Poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, "Ateneum Kapłańskie" 3.140/2003, s. 403-415.

6.   Ewangelie jako biografie kerygmatyczne, "Ruch Biblijny i Liturgiczny" 3/2003, s. 175-190.

7.   Jezus Gezy Vermesa. Prezentacja i krytyka, "Collectanea Theologica" 2/2005, s. 97-132.

8.   Jezus i saduceusze, "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 23/2005, s. 137-150.

9.   Sceptycyzm historyczny Rudolfa Bultmanna, w: red. J. Jezierski, K. Parzych, Wielcy teologowie XX wieku. Krąg języka niemieckiego, Olsztyn 2006, s. 47-64.

10.    Boskie i ludzkie źródła religii, w: red. G. Dziewulski, Teologia religii. Chrześcijański punkt widzenia, Łódź - Kraków 2007, s. 327-340.

11.    Ekumeniczny wymiar metody teologicznej, "Studia Nauk Teologicznych PAN" 2/2007, s. 301-316.

12.    Egzorcyzmy Jezusa, w: Szatan w religii i kulturze, red. S. Bukalski, Szczecin 2008, s. 113-126.

13.    Apologia Jezusa historycznego. Kilka uwag metodologicznych, "Znak" 4/2009, s. 24-40.

14.    Specyfika niemieckiej teologii fundamentalnej, "Studia Theologica Varsaviensia" 2/2009, s. 79-109.

15.    Biblijne poznanie Jezusa Chrystusa dzisiaj. Kwestie metodologiczne, w: Biblia w teologii fundamentalnej, red. J. Perszon, Toruń 2010, s. 87-111.

16.    Objawienie Boże jako oczekiwana teofania, "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 28/2010, s. 43-65.

17.    U początku kultu Boga Wcielonego, w: Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, red. A. Najda, Warszawa 2011, s. 141-154.

18.    Od Apostołów do biskupów - trzy drogi, "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 29/2011, s. 29-54.

19.    Włoska teologia fundamentalna, "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 44.2/2011, s. 414-424.

20.    Anty-teizm Richarda Dawkinsa i Christophera Hitchensa, w: Wobec nowego ateizmu, red. I. Bokwa, M. Jagodziński, Warszawa 2011, s. 39-57.

21.    Zbawcza miłość Chrystusa jako sól ziemi, "Studia Teologiczne Białystok - Drohiczyn - Łomża" 30/2012, s. 9-35.

22.    Teologia jako zwieńczenie nauk, w: Kapłan i Rektor UKSW. Ks. Stanisław Dziekoński, red. J. Sokołowski, Warszawa - Łomża 2012, s. 325-343.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

- Doktorat z nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej (ATK Warszawa), 1999

- Habilitacja z nauk teologicznych w zakresie teologii fundamentalnej (UKSW Warszawa), 2007

- Tytuł profesora nauk teologicznych,  2015

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- Wykładowca teologii w WSD w Łomży, od 1999

- Dyrektor Instytutu Teologicznego w Łomży, 2000-2004

- Wykładowca teologii fundamentalnej w WSD w Ełku, 1999-2000

- Wykładowca teologii fundamentalnej w WSD w Grodnie (Białoruś), 2001-2003

- Wykładowca teologii fundamentalnej w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie (Litwa), 2007-2008

- Pracownik naukowo-dydaktyczny WT UKSW (do 2007 - adiunkt; potem prof. UKSW), od 1999

- Kierownik Katedry Chrystologii Fundamentalnej (WT UKSW Warszawa), od 2007

- Stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW,  od 2009

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

- Nagroda Rektora UKSW, 2000, 2001, 2002

- Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2013

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Teologów Fundamentalnych w Polsce, członkostwo

 

VIII ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Przewodniczący Wydziału Studiów Kościelnych w Kurii Diecezjalnej w Łomży, 2000-2004

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach