Dr hab. Barbara Strzałkowska

I A. OBSZARY BADAŃ

Septuaginta: geneza, charakter przekładu, interpretacja; Księga Kapłańska: interpretacja i recepcja; księgi mądrościowe Starego Testamentu, zwł. Księga Hioba i Przysłów, w ich hebrajskiej i greckiej tradycji; literatura wspomnieniowa z pielgrzymek i podróży na Bliski Wschód

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Septuagint: its history, nature and interpretation; Book of Leviticus: interpretation and reception; Wisdom literature of the Old Testament (in particular, the Books of Job and Proverbs) in its Hebrew and Greek tradition; Memoirs of pilgrimages and travels to the Middle East

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Barbara Strzałkowska

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach