Dr Błażej Szostek

I A. OBSZARY BADAŃ

psychologia pastoralna, psychologia kliniczna, teologia pastoralna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

pastoral psychology, clinical psychology, pastoral theology

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Depresję można wyleczyć... Posługa Kościoła wobec osób z zaburzeniami depresyjnymi. Studium psychologiczno - pastoralne, Warszawa 2013.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   (współred.: J. Przybyłowski, E. Robek), Kościół w Polsce dzisiaj, Warszawa 2012.

 

Artykuły naukowe

1.   Czym jest alkoholizm? Rys problematyki, "Warszawskie Studia Pastoralne" 10/2009, s.40-46.

2.   Zjawisko religijności w psychologii, "Warszawskie Studia Pastoralne" 12/2010, s.135-146.

3.   Profil osobowości współczesnej młodzieży, "Teologický Časopis" 2/2011 r.9, s.41-46.

4.   Cierpienie i religijność w życiu człowieka chorego na depresję, "Warszawskie Studia Pastoralne" 14/2011, s. 153-168. (także w j. ang.: http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp14en.pdf).

5.   Religijność a lęk u członków Neokatechumenatu, "Warszawskie Studia Pastoralne" 15/2012, s. 123-132. (także w j. ang.: http://www.warszawskiestudiapastoralne.pl/wsp/wsp15en.pdf).

6.   Depresja w życiu chrześcijanina, w: J. Przybyłowski, E. Robek, B. Szostek (red.), Kościół w Polsce dzisiaj, Warszawa 2012.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, WT UKSW, 2007

Magisterium psychologii klinicznej, WFCh UKSW, 2009

Doktorat z teologii pastoralnej, WT UKSW, 2011

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt w Katedrze Teologii Pastoralnej Fundamentalnej, WT UKSW, 2011-

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Pastoralistów Polskich

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Grant promotorski z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach